De danske erhvervshavne 2020 tror på grøn omstilling og sætter handling bag!

Læs vores nye rapport om en branche i udvikling

Tilskudsmuligheder – Maritime teknologier og LAG-ordning

Maritim teknologi i MARTEC regi og LAG-ordningen for 2014-2015 har åbnet for nye ansøgninger Der er opnået politisk enighed om fordelingen af LAG-midler. NaturErhvervstyrelsen forventer derfor at kunne åbne for første ansøgningsrunder for projektstøtteordningerne i det nye Landdistriktsprogram i løbet af foråret. For havnene er der tale om midler under ø-midler og landdistriktsudvikling. I 2014-2015 …

Tilskudsmuligheder – Maritime teknologier og LAG-ordning Læs videre »

Forum for mindre havne – 24 timers seminar den 28.-29. august i Korsør

Forum for mindre havne har næste 24 timers seminar den 28.-29. august. Korsør Havn er vært.
På programmet er blandt andet:

Møde med Søfartsstyrelsen

Benchmark

Oplandsanalyser

Tilskudsmuligheder

Nyt fra Danske Havnes bestyrelse

Nærskibsfart

og meget mere

 

 

Foto fra tidligere møde i Forum for mindre havne med Helsingør Havn som vært.

2016 CEF Transport Info Day

Til danske TEN-T havne med modne projekter og fokus på EU-midler. Der er åbnet for tilmelding til årets info dag.Der er også mulighed for at følge det på skærmen derhjemmefra. Alternativt deltager de fleste regionskontorer, så det kan betale sig at koordinere evt. projekter, så de går i byen med den gode sag.
Danske Havne har lagt relevante links ind her vedr. kontakt til regionskontorer og tilskudsmidler her

Arrangementet har fokus på prioriteter i det aktuelle transportprogram under CEF, der forventes offentliggjort den 13. oktober 2016.

Hvornår: Tirsdag den 25. oktober 2016 kl. 9.30 til 17.30

Hvor: Charlemagne bygningen, 170 rue de la Loi, Bruxelles.

Tilmeld dig her hurtigst muligt:
https://ec.europa.eu/inea/en/news-events/events/2016-cef-transport-info-day

Det anbefales at afvente med rejsebooking til deltagelse er bekræftet. Der kan kun deltage én repræsentant fra ansøgeren.

Workshop i Bruxelles om EU-puljen Motorways of the Sea

Europa-Kommissionen annoncerede kort før sommerferien en ny pulje af TEN-T midler, der bl.a. har fokus på nærskibsfart.
Tid: Onsdag den 28. september 2016 kl. 10.00-17.30
Sted: INEA – Chaussée de Wavre 910, B-1040 Bruxelles

Workshoppen er vigtig at deltage i for alle, der overvejer at søge EU-støtte i den kommende MoS-ansøgningsrunde, der forventes opslået med en mere konkret ramme i oktober måned med ansøgningsfrist engang primo 2017. https://ec.europa.eu/inea/en/news-events/events/2016-motorways-sea-workshop

Der behøver ikke kun at være tale om konkret infrastruktur men også mulighed for at opnå tilskud til ”studies”, der kan modne et projekt og dokumentere potentiale, interessentinteresse, samarbejdspartnere og investeringsgaranti samt evt. funding gap, der kan ansøges i en næste omgang af EU-programmet.

Transport- og Bygningsministeriet har lagt link til konferencen ud på TEN-T/CEF-temasiden her: http://www.trm.dk/da/temaer/eu-puljer-paa-transportomraadet/transeuropaeiske-transportnet

Yderligere info om MoS findes her: http://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/cef-transport-motorways-sea

Tag fat i fuldmægtig i Transport- og Bygningsministeriet Thomas Rousing-Schmidt for nærmere information på tlf. 41 71 28 38 eller mail tro@TRM.dk
DH anbefaler også at tage kontakt til havnens tilknyttede EU-regionskontor, der evt. kan deltage i workshoppen på vegne af havnen. Der er links til de enkelte regionskontorer her
Regionskontorer har et prioriteret mål om at hjemtage EU-midler til regionen, har et bredt kendskab til ansøgningspuljer og kontakter til evt. samarbejdspartnere.

For yderligere spørgsmål kontakt erhvervspolitisk konsulent Bjarne Løf Henriksen

Seminar om EU-midler, ret og regler for ikke TEN-T havne

Havnenes euroæiske forening afholder seminar i Bruxelles:
Tid: Den 5. oktober 2016 kl. 10.30 til 17.00
Sted: European Sea Ports Organisation (ESPO), Treurenberg 6, BE-1000 Bruxelles, Belgien
Kontakt og tilmelding: Eugenio Quintieri, Policy Advisor hos ESPO på eugenio.quintieri@espo.be

Den gældende EU-transportpolitik TEN-T identificerer 104 core ports og 225 comprehensive ports.
Havnene har adgang til EU-tilskud og er ofte nævnt i EU-lovgivningens lovramme.
Men hvad betyder det, hvis en havn er udenfor TEN-T – hvad er da mulighederne for at opnå EU-tilskud? Er havnene omfattet af EU-regler? Hvilke muligheder har comprehensive ports?
Skal alle andre end core ports bare følge reglerne og lade sig nøjes med resterne fra de riges bord?

Program:
Konkretisering af rettigheder og krav for ikke-TEN-T havne (fx statsstøtte, miljølovgivning m.m.)
Tilskudsmuligheder udenfor TEN-T programmet og Connecting Europe Facility (CEF) (fx Interreg, Blue Growth, etc.)
Samle EU’s mindre og mellemstore havne med mulighed for samarbejde om projekter

Se programudkast her

DH, Europa-Kommissionen og eksperter i EU-tilskud deltager i arrangementet.

For yderligere information kontakt erhvervspolitisk konsulent Bjarne Løf Henriksen

Interview med Fiskeriminister Eva Kjer Hansen

Interview med fiskeriminister, Eva Kjer Hansen, der taler om at sikre gode rammeforhold, så fiskerierhvervet i Danmark står stærkt i den internationale konkurrence, om at skabe bedre infrastruktur, så transporten til og fra havnene optimeres, om Brexit, og hvordan EHFF midlerne fremover bør have større fokus på hele kæden fra hav til bord med indsatser fra fiskeri, havne og afsætning.

STILLINGSOPSLAG – Danske Havne søger skarp by-, energi- og miljøplanlægger

Er du engageret i by- og havneplanlægning og især, hvordan erhvervshavne sikrer fornuftige rammer for erhvervsaktiviteter – og har du lyst til at være en del af havnenes grønne omstilling? Danske Havne søger en stærk miljøkonsulent, der skal rådgive erhvervshavne om udviklingsopgaver inden for miljøområdet. Vejledning om miljøledelse, kommunikation, oplæg og seminarer indgår også i arbejdet sammen med gode relationer til og godt samarbejde med myndighederne.

Kursus Horizon 2020

Hvordan skriver man en god ansøgning, så EU-milliarderne ryger de danske havnes vej? Hvor er det rette sted at søge, og hvad er kriterierne og processen? Bliv klogere gennem de kurser, der udbydes til efteråret og se nærmere på Danske Havnes hjemmeside, hvor der er lister over tilskudsmuligheder og anbefalinger til, hvem der skal kontaktes.

Europæisk havnekonference i Dublin

Havnenes europæiske forening ESPO samlede EU’s havne til generalforsamling og konference i Dublin den 1.-3. juni 2016. Danske Havne bringer et par af højdepunkterne.

Præsentationer fra Danske Havnes havnekonference 2016

Tirsdag den 19. april 2016 Se program for konferencen Se Havnepolitisk redegørelse 2016 Formiddagssession Hvem er havnene? v/sekretariatsleder Nete Herskind, Danske Havne Faglige spor: Spor 1 – Transit eller hjemmemarked? Havnes konkurrenceevne? v/direktør Carsten Falk Hansen, Trafik- og Byggestyrelsen Havnens fokus på værdiskabelse på søtransport og hjemlig efterspørgsel. v/havnedirektør Jakob Flyvbjerg Christensen, Aarhus Havn Hvordan sikrer en …

Præsentationer fra Danske Havnes havnekonference 2016 Læs videre »

Scroll til toppen