Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg inviterer til offentlig høring om BREXIT og fiskeriet d. 17. januar 2018 i Landstingssalen på Christiansborg. Brexit kan få store konsekvenser for danske interesser og for...

Hvilke kompetencer har Det Blå Danmark behov for i fremtiden? Hvordan sikrer du at medarbejderne i din organisation, er rustet til de behov der vil være om fem år? Hvad...

Møde i Persondatanetværket

7 February, 2018


Danske Havne inviterer til andet møde i persondatanetværket. Mødet i Persondatanetværket vil følge op på gennemgangen fra første møde og invitere deltagerne til at gøre status over arbejdet med persondataforordningen...

Danske Havne afholder en temadag om maritim sikring og sikkerhed Programmet dækker både over det nyeste inden for ISPS, det aktuelle trusselsbillede, droner og hvordan man gør en havn sikker,...

Havnekonference og generalforsamling 2018

10 April - 11 April, 2018


Danske Havne holder Havnekonference og generalforsamling den 10.-11. april 2018 med Esbjerg Havn som vært.   Havnekonferencen og generalforsamlingen kommer til at finde sted i Musikhuset Esbjerg. Havnegade 18, 6700...