Igangsætning af grøn og smart Korsør Havn

5 September, 2019

Den 5. september 2019 kl. 12-16 inviteres du til en spændende dag med workshops, om hvordan Korsør Havn kan omstilles til at blive en grøn og smart havn. Der bygges videre på det tidligere matchmaking event i marts 2019, men både tidligere og nye samarbejdspartnere, virksomheder og rådgivere, er velkomne til denne workshop. Herudover er andre havne også velkomne, til inspiration og muligt fremtidigt samarbejde.

Se en lille video fra tidligere matchmaking: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6522386403454648320

Korsør Havn har fået Transition til at hjælpe med at analysere flowet af energi og tonnage, samt hvilke behov og ønsker der ligger for mulige digitaliseringsløsninger for havnen og dens virksomheder. Ved hjælp af denne analyse ønsker vi at nå frem til konkrete mulige samarbejder om løsninger på en bred front.

 

Dagen byder på tre forskellige workshops, samt en fælles opsamlende workshop. Arrangementet bliver afholdt i Korsør Havn og der vil være forplejning.

De tre workshops er:

  • Grøn el til erstatning af skibenes generatorer, havnens kraner og til havnens virksomheder. Generering og lagring af grøn el, så luft- og støjforurening undgås.
  • Grøn energi til optimering af havnens lagerbygninger, og havnens virksomheders lejere. Varme/kulde generering og undgåelse af fugt- og temperaturændringer.
  • Digitaliserings-/trackingsystem for ud- og indskibning af gods fra leverandør til kunde. Sensorteknologi til indsamling af big data til nye applikationer indenfor tracking, og et system som kan opdatere kunden.

Du kan finde mere information om dagen og tilmelde dig via følgende link: Tilmelding

Jeg håber ovenstående kunne være interessant og jeg glæder mig til at høre fra dig.

Ved spørgsmål venligst kontakt Marie Johansen på telefon: +45 93302976 eller e-mail: maj@cleancluster.dk