Studietur til havnene Klaipeda og Liepaja

20 August - 22 August, 2018

I samarbejde med ambassaden i Letland afholder Danske Havne en studietur til havnene i Klaipeda i Litauen og Liepaja i Letland.

På studieturen vil det være muligt at møde virksomheder fra Danmark, Letland og Litauen.

Historisk set har Baltikum spillet en stor rolle i at forbinde øst og vest i handlen med varer og gods. Letland og Litauen er begge tæt på de europæiske og russiske markeder. De isfri havne i Letland og Liepaja spiller en stor rolle i havnesektoren.

Derudover er Rail Baltica det største infrastrukturprojekt i de baltiske lande i det senest århundrede og vil have en stor positiv indflydelse på godsflowet mellem Skandinavien, de baltiske lande, Rusland og Centraleuropa.

Rail Baltica er et transportinfrastruktur projekt, som skal binde de baltiske lande sammen med det europæiske jernbanenet. Længden bliver 870 km. Under anlægningsfasen vil maskiner og udstyr ankomme gennem de baltiske havne. Projektet involverer fire EU lande, Polen, Litauen, Letland, Estland og Finland indirekte.

For mere information om studieturen, kontakt policy advisor i Danske Havne, Eva Fiil Nielsen, på 6171 0706 eller på efn@danskehavne.dk

Praktisk

Studieturen finder sted fra

Studieturen finder sted fra mandag den 20. august til onsdag den 22. august 2018

Find et tentativt Program studietur 20-22 august 2018

Læs mere om studieturen – Studietur Letland og Lithauen 20-22 august  2018 her

Se flere arrangementer fra Danske Havne her