Temadag om AB/ABR 18 d. 27. november i Aalborg

27 November, 2018

Temadag om AB/ABR 18 den 27. november i Aalborg.

Hvis I har interesse i de nye AB/ABR 18 regler, må I gerne reservere den 27. november. Danske Havne planlægger i samarbejde med Aalborg Havn en temadag om AB/ABR reglerne. Temaet for dagen omhandler blandt andet grundlaget for aftaler efter ABR 18, udbud og tvister.

Kurset er for direktører, chefer og medarbejder, der arbejder med AB/ABR regler.

Vi håber at se jer den 27. november 2018 kl. 09.00-15.30, Aalborg Havn, Center for Logistik og Samarbejde, Langerak 15, 9220 Aalborg Ø.

Program
9.00 Ankomst, kaffe og brød.

9.30 Velkomst ved Aalborg Havn

9.40 Rammerne for AB/ABR/ABT 18 ved Niklas Korsgaard/advokat, MBA og partner, Plesner
Fra 1. januar 2019 finder byggeriets nye aftalesystem (ABR18, AB18, ABT18 mv.) anvendelse.
Med en række vigtige nyskabelser i det samlede system er der skabt muligheder for et bedre og mere effektivt byggeri. Hvad er baggrunden for de nye AB’er og de væsentligste nyskabelser, herunder om planlægning, projektgennemgang, kvalitetssikring, ekstrakrav og tvisteløsning.

10.40 Kaffepause

10.55 Tvister ved Hans Henrik Clemmesen/ Kontraktchef, Aarsleff
Gennemgang af reglerne for tvister (Kapitel J i AB18)
Hvad gør vi for at undgå konflikter – set fra en entreprenørs synspunkt.

11.25 Spørgsmål og drøftelse ved Niklas Korsgaard/Plesner

12.00 Frokost

13.00 Arkitekter og ingeniørers tilgang til de nye regler, baggrund og refleksioner ved Preben Dahl/chefjurist, Danske Arkitektvirksomheder
Baggrunden for revisionen – Hvorfor var den nødvendig? Hvordan er den foregået?
Nedslagspunkter i ABR18 – (ikke en juridisk gennemgang men i højere grad arkitekt- og ingeniørbranchens refleksioner omkring bestemmelserne, ganske kort om ydelsesbeskrivelsen Byggeri og Landskab 2018)
13.45 Kaffepause

14.00 ABR/T 18 – ved Klaus Iversen/senior legal advisor, COWI
Opmærksomhedspunkter I forbindelse med implementering af AB 18/ ABR 18. Hvilke overvejelser bør man som bygherre gøre sig ved implementering af AB 18/ABR 18.

14.45 Panel med oplæg til spørgsmål og diskussion.

15.30 Tak for denne gang

Hvis I har spørgsmål eller kommentarer, er I velkomne til at henvende jer til Danske Havne, Kasper Ullum, email: ku@danskehavne.dk, tlf. 42449161.