Studietur og workshop: Funding og andre fordele ved EU

20 March, 2018

Studietur og workshop: Funding og andre fordele ved EU

ESPO

ESPO, European Seaport Organisation, er den europæiske havneorganisation, som varetager havnenes interesser i EU.

 

Danske Havne arrangerer en fælles studietur for de danske erhvervshavne i forbindelse med ESPOs workshop: ‘Not a TEN-T core port? What’s in it for you?’.

I EU-sammenhæng er det ofte de største havne, som bliver tilgodeset, når der tildeles finansiel støtte eller når der spørges efter holdninger på havneområdet. Det gælder især for de store havne, der kaldes Core-ports, og som ligger på de transportkorridorer, som EU kalder TEN-T eller Trans-European Transport Network.

Med arrangementet ‘Not a TEN-T core port? What’s in it for you?’ ønsker den europæiske havneorganisation, ESPO, at gøre opmærksom på, hvilke fordele der er for de resterende havne – De havne som ikke er TEN-T Core-ports.

I Danmark er der kun to havne, som er klassificeret som TEN-T Core-ports, nemlig Aarhus Havn og den danske halvdel af Copenhagen Malmö Port AB – Københavns Havn. Derfor er arrangementet relevant for langt størstedelen af havnene i Danmark.

Tag med til workshoppen og find ud af, hvilke muligheder din havn har for at drage nytte af EU midlerne samt andre fordele ved et samarbejde med EU.

Der er sidste frist for tilmelding den 9. marts 2018

Se programmet for arrangementet her

Se praktisk information om arrangementet her

For tilmelding og yderligere information om studieturen, kontakt miljøkonsulent i Danske Havne, Kasper Ullum, på 4244 9161 eller ku@danskehavne.dk.

Se flere arrangementer fra Danske Havne her