Workshop om havneforordningen og havneloven 28. februar 2019 i Esbjerg

28 February, 2019

Danske Havne afholder workshop om havneforordningen og havneloven torsdag den 28. februar 2019 klokken 10.00 til 15.00 hos Kirk Larsen & Ascanius, Esbjerg Brygge 28, 6700 Esbjerg.
Havneforordningen.

For tilmelding kontakt Eva Fiil Nielsen, mobil 61710706 eller mail efn@danskehavne.dk