Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Folketinget paragraf 20

Danske Havne bringer Folketingets behandling af udvalgte sager med relevans for havne over den seneste måned, herunder lovforslag og § 20 spørgsmål og svar. I december og januar måned har emnerne været:

 1. Havneloven
 2. Transportøransvar
 3. Cirkulær økonomi – affaldsdirektivet
 4. Lokalplaner
 5. Kystsikring
 6. Svovl og skibes bunkerolie
 7. Landdistriktsmidler – LAG
 8. Statens bygge- og anlægsprojekter
 9. EU-formandskabet 2016

Havneloven

 • Spørgsmål til transportministeren om fortolkning af havnelovens § 9, stk. 12 vedr. Læs mere
 • Hvordan skal en kommunalbestyrelse forholde sig, hvis en havnebestyrelse i en kommunal selvstyrehavn ikke lever op til ”overordnede økonomiske rammer”, som er vedtaget af en tidligere kommunalbestyrelse? Læs mere
 • Hvordan kan kommunalbestyrelsen i en kommune med en selvstyrehavn påse, at ”de overordnede økonomiske rammer” følges, når der ikke i havnelovens § 9 er krav om, at kommunalbestyrelsen skal godkende budgettet i en kommunal selvstyrehavn? Læs mere

Transportøransvar

 • Orientering om indførelse af midlertidig grænsekontrol, fra udlændinge-, integrations- og boligministeren. Læs mere
 • Transportministeren vil ikke svare på HH-ferries kritik af opgaven med og udgiften til transportøransvar, som de mener er konkurrenceforvridende i forhold til eksempelvis passagerer på Øresundsbroen. Læs mere
 • Spørgsmål om kontakten til den svenske regering og de svenske myndigheder i forbindelse med indførelse af den svenske ID-kontrol. Læs mere
 • Oversigt over udviklingen i trafikken med færge, bus og tog over Øresund, efter Sverige indførte transportøransvar den 4. januar 2016. Læs mere

Cirkulær økonomi – affaldsdirektivet

 • Grundnotat om Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2008/98/EF om affald. Læs mere
 • Dansk Affaldsforening om foretræde vedrørende cirkulær økonomi og affaldsdirektiverne. Læs mere

Lokalplaner

 • Er kommunerne er de bedst egnede til at varetage lokale potentialer for vækst og udvikling og afveje de forskellige interesser i den fysiske planlægning. Læs mere
 • Natur- og miljøforhold, som staten kan gøre indsigelse over for, hvis vækstplanens forslag gennemføres. Læs mere
 • Om det er alle eller kun udvalgte landskaber, der har national interesse. Læs mere
 • Om at staten ikke længere skal have mulighed for at gøre indsigelse mod lokalplaner og i mindre omfang end tidligere kunne gøre indsigelse over for kommuneplantillæg og kommuneplaner. Læs mere
 • Om Erhvervs- og vækstministeren fremadrettet tegner staten, når staten gør indsigelse mod de kommunale myndigheders planer. Læs mere

Kystsikring

 • Miljø- og fødevareministerens notat, der redegør for processen i forbindelse med beslutning om kystsikring. Læs mere
 • Om priserne på kystsikring fordelt på teknikker. Læs mere
 • Prisen pr. kubikmeter sandfodring i forbindelse med kystsikring. Læs mere
 • Den geografiske fordeling af midler, der er anvendt til kystsikring. Læs mere

Svovl og skibes bunkerolie

 • Henvendelse fra Det Økologiske Råd og Danmarks Rederiforening om foretræde om svovlindholdet i skibenes bunkerolie. Læs mere
 • Henvendelse fra Det Økologiske Råd vedrørende nye globale regler for svovlindholdet ved skibsfart og behov for fælles indsats om kontrol og sanktioner. Læs mere

Landdistriktsmidler – LAG

 • Henvendelse fra Sammenslutning af Danske Småøer om reduktion af midler til LAG’erne fra 2017. Læs mere

Statens bygge- og anlægsprojekter

 • Status for igangværende anlægs- og byggeprojekter under Transport- og Bygningsministeriet pr. andet halvår 2015, fra transport- og bygningsministeren. Læs mere

EU-formandskabet 2016

 • Foreløbige dagsordener for rådsmøder under nederlandsk EU-formandskab 1. halvår 2016. Læs mere

For mere information. Kontakt Bjarne Løf Henriksen, Danske Havne, og læs flere nyheder fra Danske Havne her.

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen