Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Danske Havne bringer Folketingets behandling af udvalgte sager med relevans for havne over den seneste måned, herunder lovforslag og § 20 spørgsmål og svar.

Danske Havne bringer Folketingets behandling af udvalgte sager med relevans for havne over den seneste måned, herunder lovforslag og § 20 spørgsmål og svar. I februar måned har emnerne været:

1.      Femern-forbindelsen
2.      Banegods og havne
3.      Sikkerhedsregler for passagerskibe
4.      Bornholm og færgetrafik
5.      Kattegat-forbindelsen

Femern-forbindelsen: Statsstøtte og beregninger 

 • Transportminister Magnus Heunicke præsenterer Folketingets Transportudvalg for notat vedrørende anlægsbudgettet for Femern Bælt-forbindelse, der bliver lidt over 2 mia. kr. dyrere. Læs notatet her
 • Henning Hyllested (EL) spørger transportministeren om, hvordan et årsbudget for en Femern-tunnel vil se ud, hvis man nøjes med en 1-sporet bane og en 2-sporet vej med nødspor. Læs spørgsmålet
 • Henning Hyllested (EL) spørger transportministeren, hvorvidt ministeren har forelagt EU-Kommissionen den mulighed, at det på grund af lave trafiktal vil være nødvendigt, at Femern Bælt-tunnelen subventioneres med midler udefra, f.eks. fra Storebælt-forbindelsen. Læs svaret
 • Henning Hyllested (EL) spørger transportministeren om, hvorvidt der kan gå 1-2 år, før den tyske miljøgodkendelse for Femern Bælt-projektet foreligger, og hvorvidt ministeren i så fald vil være indstillet på at afvente denne godkendelse, inden byggeriet igangsættes. Læs svaret
 • Kim Christiansen (DF) spørger transportministeren om kommentar til artiklen “Tyske eksperter: Femerns trafikprognose er tendentiøs og uigennemsigtig” på tidsskriftet Ingeniørens hjemmeside den 28. januar 2015. Læs spørgsmålet
 • Kim Christiansen (DF) spørger transportministeren, om ministeren kan oplyse om planerne om at anlægge en tunnelforbindelse fra Sydsverige til Stralsund. Læs spørgsmålet
 • Kim Christiansen (DF) spørger transportministeren, hvad ministeren kan oplyse om de klager om, at den danske finansieringsmodel af Femern Bælt-forbindelsen er at betragte som en form for statsstøtte. Læs spørgsmålet

Mere banegods – herunder banegods til havne

 • Anne Baastrup (SF) spørger transportministeren, hvad status er for forøgelsen af den samlede godsmængde på bane siden 2009. Læs svaret
 • Anne Baastrup (SF) spørger transportministeren, hvorfor syv ud af de nævnte initiativer fra den politiske aftale ”En grøn transportpolitik” fra januar 2009 er opgivet. Læs svaret

Sikkerhedsregler for passagerskibe

 • Ellen Trane Nørby (V) spørger transportministeren og erhvervs- og vækstministeren, hvorfor der i Danmark er særligt strenge sikkerhedsregler for passageskibe. Læs svaret

Bornholm og færgesejlads

 • Villum Christensen (LA) spørger transportministeren, om det er muligt i forhold til en fremtidig operatør at medtage sejladsen fra Bornholm til Sassnitz i Tyskland i det kommende udbud af den samfundsbegrundede færgebetjening af Bornholm. Læs spørgsmålet

Kattegat-forbindelsen

 • Jacob Jensen (V) spørger transportministeren om status for arbejdet omkring beslutningsgrundlaget for en fast forbindelse over Kattegat. Læs spørgsmålet

For mere information. Kontakt Bjarne Løf Henriksen, Danske Havne.

Folketinget.jpg

Kilde: Folketinget

 

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen