Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Folketinget paragraf 20

Danske Havne bringer Folketingets behandling af udvalgte sager med relevans for havne over den seneste måned, herunder lovforslag og § 20 spørgsmål og svar. I den seneste måned har emnerne været:

 • Gods på bane
 • Ystad Havn til foretræde i Folketingets Transport- og Bygningsudvalg
 • Modernisering af infrastruktur
 • Midler til lokale aktionsgrupper (LAG)
 • Kontrol af søfolks indrejsetilladelse
 • PSO-afgiften ophæves
 • Begrænsning af affald fra skibe
 • Stormflod og miljøskade

Gods på bane

 • Trafik- og Byggestyrelsens godsanalyse til fremme af gods på bane. Læs mere

Ystad Havn til foretræde i Folketingets Transport- og Bygningsudvalg

 • Ystad Havn havde meget utraditionelt foretræde den 28. januar 2016 vedrørende danske interesser i infrastruktur i og omkring Ystad Havn. Læs mere

Modernisering af infrastruktur

 • Materiale fra Business Lolland-Falsters foretræde for Folketingets Transport- og bygningsudvalg den 21. januar 2016 om modernisering af infrastrukturen i Østdanmark. Læs mere
 • Om miljø- og fødevareministeren mener, at det er rimeligt, at staten i forlængelse af sine eksisterende forpligtigelser påtager sig nye forpligtigelser for oprensning og vedligeholdelse af nye yderbassiner og moler ved en udvidelse af Hanstholm Havn? Læs mere
 • Om det er regeringens holdning, at regeringen – lige som staten i dag har forpligtigelser til vedligehold af bassin- og moleområder i Hanstholm Havn – vil påtage sig forpligtelsen på lignende nye områder ved en udvidelse af Hanstholm Havn, f.eks. nye ydermoler, større yderbassin? Læs mere

Midler til lokale aktionsgrupper (LAG)

 • Formålet og anvendelsesområder for LAG-midler fra 2007 og frem. Læs mere
 • Oversigt over den nuværende LAG-struktur, inklusiv Ø-LAG og Fiskeri-LAG. Læs mere
 • Om beskæring af LAG-midler er i overensstemmelse med regeringens fokus på landdistrikterne. Læs mere
 • Deltag i åbent samråd den 16. marts 2016 med erhvervs- og vækstministeren om beskæring af midler til lokale aktionsgrupper. Læs mere

Kontrol af søfolks indrejsetilladelse

 • Om hvilken myndighed der i dag kontrollerer opholds- og arbejdstilladelser for udenlandske søfolk (3. landes borgere) ombord på skibe i fast fart på danske havne. Læs mere
 • Om antallet af gennemførte kontrolbesøg med det formål at kontrollere opholds- og arbejdstilladelser for udenlandske søfolk (3. landes borgere) ombord på danske og udenlandske skibe i fast fart på danske havne. Læs mere
 • Resultaterne af de gennemførte kontrolbesøg med det formål at kontrollere opholds- og arbejdstilladelser for udenlandske søfolk (3. landes borgere) ombord på danske og udenlandske skibe i fast fart på danske havne. Læs mere
 • Om Søfartsstyrelsens ”kontrolportefølje” fremover også vil omfatte kontrol af udenlandske søfolks (3. landes borgere) opholds- og arbejdstilladelser, når de er beskæftiget på skibe i fast fart på danske havne. Læs mere
 • Om Søfartsstyrelsens inspektører bør kontrollere, om opholds- og arbejdstilladelser forefindes for de udenlandske søfolk (3. landes borgere), der er beskæftiget ombord på danske og udenlandske skibe i fast fart på danske havne – henset til, at Søfartsstyrelsens inspektører er til stede i stort set alle danske havne og hver dag gennemfører kontrolbesøg med henblik på sikkerhed, certifikater, eksamensbeviser, sødygtighed m.m. Læs mere

PSO-afgiften ophæves

 • Om regeringen har besluttet at udsætte en PSO-løsning til efteråret. Læs mere
 • Om placeringen af kystnære havmølleparker udskydes, til der politisk er forhandlet en alternativ finansiering af PSO på plads. Læs mere

Begrænsning af affald fra skibe

 • Om miljø- og fødevareministeren vil rejse problematikken omkring affald fra skibe i EU, således at der kan gøres noget ved de affaldsmængder, der skyller op på de danske strande. Læs mere

Stormflod og miljøskade

 • Hvorfor en pludselig forurening fra Høfde 42 som følge af stormflod eller lignende ikke er dækket af miljøskadeloven? Læs mere
 • Hvem skal en fisker eller en lokal beboer søge erstatning hos – staten eller regionen – hvis en stormflod bryder hul på depotet på trods af ministerens forsikring om at ”(r)isikoen for at depotet skylles i havet er meget lille”? Læs mere
 • Om indkapsling af giftdepot. Læs mere
 • Hvor mange 100 års stormflods hændelser har ramt den danske vestkyst de seneste 100 år? Læs mere
 • Hvordan fremtidens vejr indgår i risikovurderingen udover bagudrettet statistik over allerede indtrufne begivenheder? Læs mere
 • Om stormen i Vadehavsområdet. Læs mere
 • Om regeringen vil udarbejde en selvstændig risikovurdering om sandsynligheden for en stormhændelse. Læs mere

For mere information. Kontakt Bjarne Løf Henriksen, Danske Havne, og læs flere nyheder fra Danske Havne her.

Folketinget paragraf 20

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen