Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Folketinget paragraf 20

Danske Havne bringer Folketingets behandling af udvalgte sager med relevans for havne over den seneste måned, herunder lovforslag og § 20 spørgsmål og svar. I den seneste måned har emnerne været:

 1. Tankkollaps og efterfølgende brand på Fredericia havn
 2. Luftforurening i Danmark fra udenlandske kilder
 3. Vækst og kvalificeret arbejdskraft i de maritime erhverv
 4. Sandsugning, råstoffer og miljø
 5. Fiskeri og nabotjek
 6. Forlængelse af dansk grænsekontrol
 7. EU-samarbejde om Arktis
 8. Kvalificeret arbejdskraft
 9. Miljø screening og godkendelse
 10. Udvidelse af Søby Havn

Tankkollaps og efterfølgende brand på Fredericia havn

 • Orienteringsnotat om udslip af kvælstof i forbindelse med tankkollaps og efterfølgende brand på Fredericia havn. Læs mere

Luftforurening i Danmark fra udenlandske kilder

 • Om reduktion af luftforurening i Danmark fra udenlandske kilder, herunder skibsfart. Læs miljø- og fødevareministerens tale her
 • Om reguleringen af svovludledning fra skibe. Læs mere

Vækst og kvalificeret arbejdskraft i de maritime erhverv

 • Henvendelse af den 2. maj 2016 fra Limfjordsforbindelse.nu om kommentar til erhvervs- og vækstministeren svar om vækst i de maritime erhverv. Læs mere her
 • Samråd den 31. maj 2016 om sikring af kvalificeret arbejdskraft til industriklyngen i Kalundborg er aflyst. Læs mere her

Sandsugning, råstoffer og miljø

 • Om omdannelse af Øresund til beskyttet område og forbud mod sandsugning og råstofindvinding. Læs mere her og her

Fiskeri og nabotjek

 • Om at tyske fiskere må fiske i områder, hvor danske fiskere er forment adgang. Læs mere her og her

Forlængelse af dansk grænsekontrol

 • Orienteringsskrivelse samt brev til kommissær Dimitris Avramopoulos af 29/4-16 vedrørende forlængelse af grænsekontrol. Læs mere her og her

EU-samarbejde om Arktis

 • Fælles meddelelse til Europa-Parlamentet og Rådet om en integreret EU-politik om Arktis. Læs her

Kvalificeret arbejdskraft

 • Invitation til åbent samråd tirsdag den 31. maj 2016 med uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs om sikring af kvalificeret arbejdskraft til industriklyngen i Kalundborg. Læs her

Miljø screening og godkendelse

 • Transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidts forslag til ændring af lov om implementering af VVM-direktivet for statslige vej- og jernbaneprojekter samt havneprojekter. Læs mere
 • Om VVM-vurdering af akvakulturanlæg. Læs mere
 • Hvorledes det sikres, at projekter, der hidtil har været obligatorisk VVM-pligtige og fremadrettet kun vil være VVM-pligtige efter en screening i praksis, vil blive screenet VVM-pligtige. Læs mere
 • Om konsekvenser for antallet af VVM-undersøgelser og miljøscreeninger ved nye regler. Læs her

Udvidelse af Søby Havn

 • Erhvervs- og vækstministerens svar på udvidelse af Søby Havn. Læs mere

For mere information. Kontakt Bjarne Løf Henriksen, Danske Havne, og læs flere nyheder fra Danske Havne her.

Folketinget

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen