Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Danske Havne bringer Folketingets behandling af udvalgte sager med relevans for havne over den seneste måned, herunder lovforslag og § 20 spørgsmål og svar. I april måned har emnerne været:

 1. Nordhavnstunnellen i København
 2. Færgeruter til Bornholm og samfundsøkonomi
 3. Storstrømsbroen og betydning for lokale havne
 4. Investering i dansk vejnet og sammenhæng med økonomisk vækst
 5. Femern-forbindelse og færgerute
 6. Hirtshals og effektivt banegods
 7. Forurening fra biler og lastbiler ved øget hastighed

Nordhavnstunnellen i København

 • Kristian Pihl Lorentzen (V) spørger, om transportministeren vil sikre, at der i forbindelse med planlægningen af Nordhavnstunnellen senere anlægges en ringvej/tunnel, der kan aflaste trafikken i København. Læs ministerens svar

Færgeruter til Bornholm og samfundsøkonomi

 • Villum Christensen (LA) beder transportministeren om oversendelse af en analyse, der kan belyse samfundsøkonomien i både de enkelte færgeruter samt den samlede færgesejlads til/fra Bornholm. Læs ministerens svar
 • Villum Christensen (LA) beder transportministern om oversendelse af en analyse, der belyser det samfundsøkonomiske tab, hvis Rønne-Sassnitzruten lukker. Læs ministerens svar

Storstrømsbroen og betydning for lokale havne

 • Brian Mikkelsen (KF) spørger transportministeren, hvad ministeren vil gøre for at sikre bedre trafikbetjening af det nye erhvervsområde ved frakørsel 43 i Guldborgsund Kommune. Læs svaret
 • Brian Mikkelsen (KF) spørger transportministeren, om ministeren bakker op om Guldborgsunds ønske om en direkte adgang fra motorvejsrampen og ind i erhvervsområdet. Læs svaret
 • Karsten Nonbo (V) spørger transportministeren, om de to broer – den nye Storstrømsbro og den eksisterende lille bro mellem Masnedø og Vordingborg – og landevejen mellem disse skal være statsejede. Læs spørgsmålet
 • Karsten Nonbo (V) spørger transportministeren, om lovforslagets politiske ordførere vil blive inddraget i evt. beslutninger om at gennemføre ændringer eller udvidelser af anlægsprojektet. Læs spørgsmålet
 • Karsten Nonbo (V) spørger transportministeren, om en fjernelse at jernbanedæmningen over Viaduktvej kan afvente en endelig beslutning om nedrivning af den gamle Storstrømsbro. Læs spørgsmålet
 • Karsten Nonbo (V) spørger transportministeren, om den nye Storstrømsbro vil kunne opføres og færdiggøres uden at foretage ændringer/indgreb, som forringer adgangen til den gamle bro. Læs spørgsmålet
 • Karsten Nonbo (V) beder transportministeren kommentere artiklen ”Tankestrøm slår bro over Storstrømmen” på side 19 i Sjællandske den 14. marts 2015 om bevarelse af den gamle Storstrømsbro, herunder hvad der evt. kan spares ved at lade den gamle bro blive stående. Læs spørgsmålet

Investering i dansk vejnet og sammenhæng med økonomisk vækst

 • Anne Baastrup (SF) beder ministeren med udgangspunkt i en sammenholdelse af EU-landenes strækninger med motor- og motortrafikveje oplyse, om der på EU-niveau er en dokumenteret positiv sammenhæng mellem motorveje og EU landenes respektive økonomiske vækst. Læs ministerens svar
 • Anne Baastrup (SF) spørger, om transportministeren finder, at der er dokumentation for, at disse udgifter mere end opvejes af den “økonomiske vækst,” som motorveje ifølge ministeren (bl.a. i Berlingske den 7. februar 2014) medfører. Læs ministerens svar
 • Anne Baastrup (SF) beder ministeren oplyse, hvad de samlede årlige statslige omkostninger udgør til drift og vedligeholdelse af det danske motor- og motortrafikvejsnet.  Læs ministerens svar
 • Anne Baastrup (SF) beder ministeren fremlægge et skøn over, hvad de samlede anlægsudgifter (i nutidsværdi) har været til at anlægge det danske motor- og motortrafikvejsnet. Læs ministerens svar
 • Mette Hjermind Dencker (DF) spørger, om transportministeren anerkender, at trængsel og kø på motorveje betyder tab af virksomheders produktivitet og dermed tab af konkurrenceevne. Læs spørgsmålet
 • Anne Baastrup (SF) beder transportministeren redegøre for, hvad der foreligger af danske analyser om eventuelle sammenhænge mellem anlæggelse af motorveje og vækst. Læs ministerens svar
 • Anne Baastrup (SF) beder transportministeren bekræfte, at der i 2014 i Danmark var 1.530 km statsejet motor- eller motortrafikvej, svarende til gennemsnitligt omtrent 35,5 meter motor- eller motortrafikvej i hver eneste kvadratkilometer af Danmark (hvis arealet sættes til 43.094 km2). Læs ministerens svar

Femern-forbindelse og færgerute

 • Henning Hyllested (EL) spørger transportministeren: I rapporten ”Samfundsøkonomisk analyse af en fast forbindelse over Femern Bælt” (jf. TRU alm. del, bilag 56) udregnes fordele og ulemper ved at sammenligne projektalternativet med et referencealternativ, herunder fastlægges, at den nuværende færgerute Rødby-Puttgarden fortsætter årtier frem. Ministeren bedes derfor gøre rede for, hvorfor denne forudsætning er valgt, eftersom de nuværende høje takster på færgeruten netop afspejler, at der grundet planerne om en fast forbindelse ikke er rederier på ruten, som kunne give priskonkurrence. Ministeren bedes endvidere oplyse, med hvilken begrundelse de nuværende monopolforudsætninger anvendes i referencealternativet. Læs spørgsmålet

Hirtshals og effektivt banegods

 • Henning Hyllested (EL) spørger transportministeren om, hvilke tidsmæssige begrænsninger der vil være for kørsel med godstog på strækningerne Hirtshals-Hjørring og Hjørring-Ålborg (og retur), samt om de tidsmæssige begrænsninger er blevet fastsat af Nordjyske Jernbaner og/eller BaneDanmark. Læs spørgsmålet

Forurening fra biler og lastbiler ved øget hastighed

 • Henning Hyllested (EL) spørger transportministeren, hvor mange tons CO2 der udledes mere pr. kørt kilometer, når en typisk personbil øger hastigheden fra 80 til 90 km/t og tilsvarende for en lastbil. Læs ministerens svar

For mere information. Kontakt Bjarne Løf Henriksen, Danske Havne. Og læs flere nyheder fra Danske Havne her.

Folketinget.jpg

Kilde: Folketinget

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen