Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Danske Havne bringer Folketingets behandling af udvalgte sager med relevans for havne over den seneste måned, herunder lovforslag og § 20 spørgsmål og svar. I den seneste måned har emnerne været:

Konsekvenser af besparelser i udenrigstjenesten

 • Vil besparelser i Udenrigsministeriet få konsekvenser for arbejdet med at fremme Danmarks turisme, eksport og handel med udlandet? Læs her
 • Erhvervs- vækstministerens talepapir om regeringens nedskæringsplan i Udenrigsministeriet. Læs her

Tankkollaps og efterfølgende brand på Fredericia havn

 • Notat om udslip af kvælstof i forbindelse med tankkollaps og efterfølgende brand på Fredericia Havn. Læs mere

Luftforurening i Danmark fra udenlandske kilder

 • Miljø- og fødevareministerens tale om luftforurening i Danmark fra udenlandske kilder, herunder skibsfart. Læs her
 • Om reguleringen af svovludledning fra skibe. Læs mere

Vækst i de maritime erhverv og statsstøtte

 • Henvendelse fra Esbjerg Kommune om muligheder i maritime offshore-kommuner som indspil til arbejdet i Vækstteam om Det Blå Danmark. Læs mere
 • Henvendelse fra Limfjordsforbindelse.nu om vækst i de maritime erhverv. Læs mere her
 • Statsstøtte. Den danske regering støtter Kommissionens forslag om at udvide gruppefritagelsesforordningen med investeringsstøtte til lufthavne og havne. Læs mere
 • Kommissær for konkurrence, Margrethe Vestager mødes med medlemmer af Europaudvalget den 25. november 2016.

Sandsugning, råstoffer og miljø

 • Om omdannelse af Øresund til beskyttet område og forbud mod sandsugning og råstofindvinding. Læs mere her og her

Fiskeri og nationale forskelle

 • Hvorfor må tyske fiskere fiske i områder, hvor danske fiskere er forment adgang? Læs mere her og her

Forlængelse af dansk grænsekontrol

 • Orientering til kommissær Dimitris Avramopoulos om forlængelse af dansk grænsekontrol. Læs mere her og her

EU-samarbejde om Arktis og Norden

 • Meddelelse om en integreret EU-politik om Arktis. Læs her
 • Invitation til idéudvekslingsmøde om Norden og EU den 5. september 2016 på Christiansborg. Læs mere

Kvalificeret arbejdskraft

 • Invitation til åbent samråd tirsdag den 31. maj 2016 med uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs om sikring af kvalificeret arbejdskraft til industriklyngen i Kalundborg. Læs her

Miljø screening og godkendelse

 • Om VVM vurdering af akvakulturanlæg. Læs mere
 • Om VVM screening og pligt. Læs mere
 • Om konsekvenser for antallet af VVM-undersøgelser og miljøscreeninger ved nye regler. Læs her

Udvidelse af Søby Havn

 • Erhvervs- og vækstministerens svar på udvidelse af Søby Havn. Læs mere

Udkantsudfordringer i realkreditsystemet

 • Henvendelse fra borgmestrene i Thisted, Jammerbugt, Vesthimmerland, Brønderslev, Rebild, Mariagerfjord kommune om erhvervslivets begrænsede muligheder for at sikre anlægsmæssige virksomhedsudvidelser via realkreditsystemet. Læse mere

Strandbeskyttelseslinjen og vandrammedirektivet

 • Erhvervs- og vækstministerens svar på hvor stor en del af strandbeskyttelseslinjen (7.300 km * 300 m) der er offentligt ejet hhv. i privat eje. Læs mere
 • Miljø- og fødevareministerens vurdering af Bremerhafen-dommen, om Danmark er i konflikt med vandrammedirektivet, hvis et delvandopland eller kystvandopland falder en tilstandsklasse. Læs mere

For mere information. Kontakt Bjarne Løf Henriksen, Danske Havne, og læs flere nyheder fra Danske Havne her.

Folketinget paragraf 20

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen