Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Folketinget  paragraf 20

Danske Havne bringer Folketingets behandling af udvalgte sager med relevans for havne over den seneste måned, herunder lovforslag og § 20 spørgsmål og svar.

Hvor støtter vi ProduktionsDanmark?

Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg afholder onsdag den 7. september 2016 høring om, hvordan vi styrker produktionserhvervenes forhold i Danmark. Læs mere

Hvor meget er erhvervslivets administrative byrder blevet lettet siden juni 2015? Læs mere

Om påvirkningen af det strukturelle BNP med de samlede initiativer i udspillet “Vækst og udvikling i hele Danmark”, som regeringen lancerede i november 2015. Læs mere

Redegørelse om Erhvervslivet, EU-implementering og reguleringen 2015. Læs mere

Investering i infrastruktur

Om regeringen ønsker at der oprettes en pulje til medfinansiering af kommunale ønsker i forbindelse med statsvejnettet. Læs mere

Råstofindvinding

Hvad de statslige interesser i udvinding af moler (som fremgår af Naturstyrelsens indsigelse mod region Nordjyllands udkast til råstofplan) helt præcis består i. Læs mere

Om rimelighed i, at de offentlige indtægter ved indvinding af grus tilfalder staten, mens udgifter til fx adgangsveje pålægges de kommuner, hvor indvinding af grus reelt foretages. Læs mere

Henvendelse om udpegning af præmieret naturområde til råstofindvinding. Læs mere her eller her

Kystsikring og strandbeskyttelseslinjen

Kystdirektoratets seneste strategirapport vedrørende kystsikring. Læs mere

Miljø- og fødevareministerens kommentar til kronikken ”Sandfodring som kystsikring bygger på fejlagtigt dogme”. Læs mere

Om de 10 bevilgede forsøgsprojekter kræver dispensation fra strandbeskyttelseslinjen. Læs mere

Om at planlægge projekter og udnytte kystnære fordele uden at bygge i strandbeskyttelseszonen. Læs mere

Ulykken med oplagstanke på Fredericia Havn

Om kvælstofudledning til vandmiljøet ved de kollapsede oplagstanke på Fredericia Havn. Læs mere

Miljø- og fødevareministerens initiativer for at imødegå natur- og miljøbelastningen i vandmiljøet fra ulykker som den i Fredericia. Læs mere

Om DanGødning og et eventuelt erstatningskrav som følge af ulykken på Fredericia Havn. Læs mere

Om EU-kommissionen skal orienteres om ulykken på Fredericia Havn. Læs mere

Aarhus Universitets vurdering af, at omkostninger for staten for oprensning af 1 kg kvælstof i vandmiljøet ligger på mellem 50-300 kr. Læs mere

Cirkulær økonomi

Miljø- og fødevareministeren inviterer Miljø- og Fødevareudvalget på virksomhedstur om cirkulær økonomi den 12. september 2016. Læs mere

DI inviterer på guidet tur om metalemballage i cirkulær økonomi i praksis den 2. september 2016. Læs mere

Europaudvalgets og Miljø- og Fødevareudvalgets udtalelse om affaldsdirektivet og direktivet om emballage

og emballageaffald, der indgår i Kommissionens pakke om cirkulær økonomi. Læs mere

Luftforurening

Hvor mange dødsfald er årligt er i Københavns Kommune som følge af luftforureningen fra trafikken? Læs mere

Hvad agter regeringen at gøre for at bekæmpe luftforureningen. Læs mere

Deling af al korrespondance med kommissionen i den verserende sag om NO2-forurening og luftkvaliteten i København. Læs mere

Om en detaljeret gennemgang af kommissionens kritik af den danske indsats for at overholde de luftkvalitetsstandarder som EU-landene har vedtaget. Læs mere

Statsstøtte og anmeldelse af statsstøtte

Erhvervs- og vækstministerens brev til Vestagers kabinet om Kommissionens forslag til ændring af gruppefritagelsesforordningen. Læs mere

Om statsstøtte af fx nye ydermoler i Søby Havn. Læs mere

Danske prioriteter i nyt EU-formandskab

Om danske erhvervsprioriteter i forhold til det aktuelle slovakiske EU-formandskab. Læs mere

Kommissionens status for Junckers investeringsplan

Europa investerer igen. Status over investeringsplanen for Europa og videre tiltag. Læs mere

Læs flere nyheder fra Danske Havne her.

Folketinget paragraf 20

 

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen