Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Danske Havne bringer Folketingets behandling af udvalgte sager med relevans for havne over den seneste måned, herunder lovforslag og § 20 spørgsmål og svar.

Danske Havne bringer Folketingets behandling af udvalgte sager med relevans for havne over den seneste måned, herunder lovforslag og § 20 spørgsmål og svar. I oktober og november måned har emnerne været:

 1. Havnepakke III – politisk forhandling og tidshorisont
 2. Kyst- og klimasikring
 3. Investering i vej
 4. Lystbådehavne – forureningskontrol og ejerskab
 5. Vækst i landdistrikter
 6. Vindmøller – støj og genanvendelse
 7. Regelforenkling i Miljø- og Fødevareministeriet
 8. Høring om produktions-Danmark 2016

Havnepakke III – politisk forhandling og tidshorisont

 • Er transportministeren enig med sin partifælle Kristian Pihl Lorentzen i, at det er på høje tid at indkalde til forhandlinger om havnepakke III. Læs mere.
 • Hvor længe mener transportministeren, at det er rimeligt, at havnene skal vente på en udmøntning af havnepakke III. Læs mere.
 • Er transportministeren enig i, at havnepakke III vil bidrage til skabe vækst og arbejdspladser i Danmark, og at det derfor er med til at bremse vækst og arbejdspladser, hvis ministeren udskyder udmøntningen af havnepakke III.Læs mere.
 • Hvornår kan Aalborg Kommune forvente afklaring om medfinansiering fra Havnepakke III til udvidelse af Tranholmvej ved Aalborg Havn? Læs mere.

Kyst- og klimasikring

 • Hvilke initiativer vil miljø- og fødevareministeren tage for at sikre en effektiv, langtidsholdbar og æstetisk kystbeskyttelse af de stærkt truede kyster i Danmark. Læs mere.
 • Gennemgang af de kommunale klimatilpasningsplaner, som brancheforeningen Dansk Miljøteknologi har foretaget.Læs mere.
 • Hvornår forventes den bebudede evaluering af klimatilpasningsindsatsen at blive sendt til Folketinget? Læs mere.

Investering i vej

 • Samråd med transportministeren: Hvilke initiativer vil ministeren tage, som forbedrer udviklingen, transportforhold og bosætning m.m. i landdistrikter og på øer. Læs mere.
 • Hvilke planer har transportministeren for udvidelse af Østjyske Motorvej (E45) mellem Vejle og Randers. Læs mere.
 • Hvilke overvejelser har transportministeren om tidshorisonter om eventuel udvidelse af Østjyske Motorvej (E45) set i lyset af de seneste trafiktal fra Vejdirektoratet, der viser, at der på de mest trafikerede strækninger af E45 er sket en tredobling af trafikken i myldretiden om morgenen og eftermiddagen og en fordobling set over hele dagen de sidste 20 år. Læs mere.
 • Hvordan vil transportministeren finansiere og indfri Venstres løfter om trafikale infrastrukturprojekter de kommende år, hvis man vil tilbageholde tilbageløbende penge fra Infrastrukturfonden? Læs mere.
 • Er transportministeren enig i, at tilbageløb i Infrastrukturfonden er forligsbelagte midler, og det derfor er problematisk, at regeringen melder ud, at man vil tilbagebeholde de udisponerede midler i Infrastrukturfonden.Læs mere.
 • Hvilket vækstscenarie ligger til grund for udregning af samfundsøkonomien i de besluttede og finansierede infrastrukturprojekter, der åbner i 2016, 2018 og 2019. læs mere.
 • Hvor mange penge der årligt gives i tilskud til regionerne til drift og vedligehold af de regionalt ejede jernbaner og tog, samt hvor meget bruger regionerne på henholdsvis drift og vedligehold. Læs mere.

Lystbådehavne – forureningskontrol og ejerskab

 • Miljø- og fødevareministeren redegør for, hvordan kontrollen med omfanget af forurening fra biocider i de danske lystbådehavne foregår. Læs mere.
 • Hvilken statslig myndighed skal man rette henvendelse til, hvis man som bruger af en lysthavn har indvendinger mod overdragelse af havnen til en kommune. Læs mere.

Vækst i landdistrikter

 • Hvilke initiativer vil social- og indenrigsministeren tage, som fremmer udvikling og vækst i landdistrikter og på øer, herunder i forhold til kommuners og regioners opgaver og økonomi. Læs mere.

Vindmøller – støj og genanvendelse

 • Hvordan kasserede vindmøller bortskaffes, hvor de bortskaffe til, og hvor længe der går, inden vindmøllerne er forsvundet samt de miljømæssige konsekvenser? Læs mere.
 • Om overtrædelse af reglerne af støj fra vindmølle kan medføre, at vindmøllerne kræves nedtaget. Læs mere.
 • Om retssikkerhedsmæssige konsekvenser for borgere, der er generet af vindmøllestøj. Læs mere.
 • Om sammenhængen mellem vindmøllestøj, herunder også lavfrekvent støj og forskellige sygdomme og gener af helbredsmæssig karakter. Læs mere.
 • Om afstandskrav, der gælder for vindmøller i forhold til mennesker og dyr. Læs mere.
 • Klagesystemet ved klager over støj fra vindmøller. Læs mere.
 • Hvor mange personer er tilknyttet helbredsundersøgelsen af vindmøllestøj. Læs mere
 • Hvad der skal til, for at helbredsundersøgelsen af vindmøllestøj kan blive gennemført hurtigere uden at gå på kompromis med kvaliteten. Læs mere.

Regelforenkling i Miljø- og Fødevareministeriet

 • Status og tidsplan for arbejdet med at revidere miljøgodkendelser, samt oversende den analyse af forholdene i nabolandene. Læs mere.
 • Hvordan indgår ministerens arbejde med overimplementering af EU-regler indgår i arbejdet med at rydde op i love og regler på miljø- og fødevareområdet? Læs mere.
 • Oversendeles af notat om status på det igangværende reformarbejde af miljø- og fødevarelovgivningen. Læs mere

Høring om produktions-Danmark 2016

 • Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg planlægger høring om produktions-Danmark i begyndelsen 2016.Læs mere.

For mere information. Kontakt Bjarne Løf Henriksen, Danske Havne, og læs flere nyheder fra Danske Havne her.

Folketinget.jpg

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen