Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Folketinget paragraf 20

Danske Havne bringer Folketingets behandling af udvalgte sager med relevans for havne over den seneste måned, herunder lovforslag og § 20 spørgsmål og svar. I den seneste måned har emnerne været:

 1. Lokale Aktions Grupper (LAG)
 2. Kattegat-forbindelse
 3. Øresundsregionen –  politisk seminar
 4. Affald og emissioner
 5. Fiskeri
 6. Udenrigsministeriet og import/eksport
 7. Vejning af containere
 8. EU-strategi for stålsektoren
 9. Storstrømsbroen
 10. Vækst i Nordjyllands havne
 11. Plastforurening

Lokale Aktions Grupper (LAG)

 • Erhvervs- og vækstministeren beskriver, hvordan hver LAG som udgangspunkt bliver beskåret med ca. 30 procent i budget. Læs mere
 • Erhvervs- og vækstministerens talepapir i forbindelse med samråd om LAG-midler den 16. marts 2016. Læs mere
 • Figurer brugt under erhvervs- og vækstministerens samråd om LAG-midler den 16. marts 2016. Læs mere

Kattegat-forbindelse

 • Hvor stor en del af landanlæggene – bane og vej – vil blive etableret, selv om en Kattegat-forbindelse ikke bliver bygget? Her tænkes på motorvej til Kalundborg, opgradering af bane mv.? Læs mere
 • Hvad vil tilskudsbehovet være til en Kattegat-forbindelse? Læs mere
 • Hvilke andre anlægsinvesteringer vil kunne spares på, hvis der etableres en Kattegatforbindelse, og hvilke beløb vil i den forbindelse kunne spares? Læs mere
 • Om ministeren indhente udsagn fra Sund & Bælt om følgende punkter vedrørende kattegatanalysen: Analysen vurderer, at der i 2030 vil være 34.000 biler på Storebæltsforbindelsen – er Sund & Bælt enig i den vurdering? Hvor meget trafik var der i hhv. 2014 og 2015 på Storebæltsforbindelsen, og hvad er Sund & Bælts estimat for 2030? Læs mere

Øresundsregionen – politisk seminar

 • HH Ferries inviterer til politisk debat den 5. april 2016: Hvad vil betyder transportøransvaret og ID-kontrollerne for Øresundsregionen? Hvordan løser vi udfordringen i fællesskab? Hvordan får vi regionen til at fungere bedre? Læs mere

Affald og emissioner

 • Vil miljø- og fødevareministeren rejse problematikken omkring affald fra skibe i EU, således at der kan gøres noget ved de affaldsmængder, der skyller op på de danske strande? Læs mere
 • Henvendelse fra Det Økologiske Råd om sikring af en effektiv håndhævelse af svovlindholdet i skibes bunkerolie. Læs mere
 • Folketingets Erhvervs-, Vækst og Eksportudvalg skal den 4. maj 2016 på besøg hos Danmarks Rederiforening til en snak om en ny maritim vækstplan. Læs mere
 • Forslag til folketingsbeslutning om synliggørelse af konsekvenserne af luftforurening samt en handleplan for at nedbringe luftforureningen. Læs mere

Fiskeri

 • Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri ønsker kompensation til det naturskånsomme kystfiskeri for lukning i vestlige Østersø. Læs mere
 • Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri inviterer den 30. marts 2016 til præsentation af ny kvotemodel, der vil sikre det naturskånsomme kystfiskeri for fremtiden. Læs mere

Udenrigsministeriet og import/eksport

 • Om regeringens nedskæringsplan i Udenrigsministeriet har betydning for Danmarks eksport og handel med udlandet, udenlandske investeringer i Danmark, væksten, erhvervslivet og beskæftigelsen? Læs mere

Vejning af containere

 • Henvendelse fra Danske Speditører og Dansk Erhverv om regler om vejning af containere. Læs mere
 • Dansk Erhverv og Danske Speditører om containervejning og ønske om udvidet ”nabotjek”, samt at bekendtgørelsen ikke sættes i kraft, medmindre ingen andre FN-medlemslande tøver med at implementere reglerne til tiden. Læs mere

EU-strategi for stålsektoren

 • Europa-Kommissionens meddelelse vedr. bevaring af holdbare jobs og vækst i Europa. Læs mere

Storstrømsbroen

 • Transport- og bygningsministerens talepapir fra samrådet den 17. marts 2016 om Storstrømsbroen. Læs mere

Kystturisme

 • Om resultaterne i undersøgelsen ’Kystturisternes tilfredshed, 2014’ imødekommes ved de 10 forsøgsprojekter, der er givet tilladelse til inden for strandbeskyttelseslinjen? Læs mere
 • Om dokumentation for kommunernes anslåede besøgstal for hvert af de 10 kystprojekter? Læs mere

Vækst i Nordjyllands havne

 • Materiale fra Komiteen 3. Limfjordsforbindelse.nu vedrørende deres foretræde for Erhvervs- og vækstudvalget den 17/3 2016 om vækst i de maritime erhverv og i de nordjyske havne. Læs mere

Plastforurening

 • Forslag til folketingsbeslutning om en effektiv indsats mod plastforurening. Læs mere

For mere information. Kontakt Bjarne Løf Henriksen, Danske Havne, og læs flere nyheder fra Danske Havne her.

Folketinget paragraf 20

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen