Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Danske Havne bringer Folketingets behandling af udvalgte sager med relevans for havne over den sene-ste måned, herunder lovforslag og § 20 spørgsmål og svar

Danske Havne bringer Folketingets behandling af udvalgte sager med relevans for havne over den seneste måned, herunder lovforslag og § 20 spørgsmål og svar. I maj måned har emnerne været:

 1. Færgesejlads til og fra Bornholm
 2. En endelig analyse af Kattegat-forbindelse
 3. Banegods – Jyllands-korridoren og blande passagerer og gods
 4. Vejtrængsel og tab for erhvervet
 5. Flaskehalse og trængsel i Køge og Stevns kommuner
 6. Storstrømsbroen
 7. Modulvogntog
 8. Emissioner fra ikke-vejgående køretøjer
 9. Storebælt – gratis passage

Færgesejlads til og fra Bornholm

 • Villum Christensen (LA) beder transportministeren om oversendelse af en analyse, der kan belyse samfundsøkonomien i både de enkelte færgeruter samt den samlede færgesejlads til/fra Bornholm. Læs ministerens svar
 • Villum Christensen (LA) beder transportministeren om oversendelse af en analyse, der belyser det samfundsøkonomiske tab, hvis Rønne-Sassnitzruten lukker. Læs ministerens svar

Kattegat-forbindelse

 • Finn Thranum (V) spørger transportministeren, hvornår man kan forvente en færdig analyse af muligheden for en fast forbindelse over Kattegat. Læs ministerens svar

Banegods – Jyllands-korridoren og blande passagerer og gods

 • Henning Hyllested (EL) spørger transportministern, hvilke tidsmæssige begrænsninger der vil være for kørsel med godstog på strækningerne Hirtshals-Hjørring og Hjørring-Ålborg (og retur), samt om de tidsmæssige begrænsninger er blevet fastsat af Nordjyske Jernbaner og/eller Banedanmark. Læs ministerens svar
 • Anne Baastrup (SF) beder transportministeren vurdere, om det er muligt at køre med en blanding af passager- og godsvogne. Læs spørgsmålet
 • Anne Baastrup (SF) spørger transportministeren, hvor meget en kombination af gods og passagerer kan øge kapaciteten. Læs spørgsmålet

Vejtrængsel og tab for erhvervet

 • Mette Hjermind Dencker (DF) spørger transportministeren, hvad vil ministeren så gøre for at minimere trængslen på E45 mellem Vejle og Randers i forhold til de økonomiske og konkurrencemæssige tab, som trængsel på vejene koster, sammenholdt med at Østjylland er i vækst med både virksomheder og antallet af arbejdspladser. Læs ministerens svar

Køge og Stevns Kommune havde foretræde om flaskehalse på vejene

 • Køge og Stevns Kommune beder transportministeren kommentere henvendelsen af 26. marts 2015 fra Køge og Stevns Kommuner vedrørende infrastruktur- og samfundsmæssige udfordringer i Køge og Stevns Kommune. Læs spørgsmålet

Storstrømsbroen

 • Henning Hyllested (EL) beder transportministeren gøre rede for, hvorvidt en ny Storstrømsbro vil blive bygget, uafhængigt af hvordan og hvornår tyskerne færdiggør landanlæggene i forbindelse med Femern Bælt-forbindelsen. Læs spørgsmålet
 • Henning Hyllested (EL) beder transportministeren gøre rede for prisforskellen mellem den 400 m lange dæmning ved Orehoved og en bro af samme beskaffenhed som på Masnedø. Læs spørgsmålet
 • Henning Hyllested (EL) spørger transportministeren, hvorvidt den skibstekniske udvikling tilsiger, at frihøjden øges til f.eks. 40 meter, som vil være gældende ved den kommende Vejle Fjord-bro. Læs spørgsmålet
 • Henning Hyllested (EL) spørger transportministeren, hvorfor kun økonomiske kriterier har været afgørende for valget af den 400 meter lange dæmning ved Orehoved. Læs spørgsmålet
 • Henning Hyllested (EL) spørger transportministeren, om nuværende jernbanedæmning på Masnedø nedrives, når den nye er taget i brug. Læs spørgsmålet
 • Henning Hyllested (EL) spørger transportministeren, hvordan en 400 m lang dæmning ved Orehoved vil påvirke vandgennemstrømningen i Storstrømmen. Læs spørgsmålet
 • Henning Hyllested (EL) spørger transportministeren, hvorvidt det vil være muligt at anlægge jernbanespor til havnene i henholdsvis Masnedø og Orehoved. Læs spørgsmålet

Modulvogntog

 • Hans Andersen (V) spørger, om transportministeren er enig i, at den forsinkede opdatering af bekendtgørelsen af modulvogntogsruter er stærkt utilfredsstillende. Læs ministerens svar
 • Hans Andersen (V) spørger transportministeren, hvilke muligheder der er for at fremme revisionen af bekendtgørelsen af modulvogntogsruter. Læs ministerens svar

Emissioner fra ikke-vejgående køretøjer

 • Kim Christiansen (DF) spørger transportministeren, hvilken indflydelse EU’s nye regler for emissioner for ikke-vejkøretøjer vil have for DSB’s materielstrategi frem mod 2025. Læs spørgsmålet
 • Kim Christiansen (DF) spørger, om transportministeren vil bede DSB fremskynde renoveringen af ME-lokomotiver, som en konsekvens af EU’s nye regler for emissioner for ikke-vejkøretøjer. Læs spørgsmålet

Storebælt – gratis passage

 • Forslag til folketingsbeslutning om fjernelse af afgiften for biler m.v. på Storebæltsbroen. Læs forslaget
 • Anne Baastrup (SF) spøger transportministeren, hvilke økonomiske konsekvenser vil det medføre, hvis man stoppede brugerbetalingen på Storebæltsbroen. Læs ministerens svar
 • Anne Baastrup (S) beder transportministeren om at redegøre for finansieringen af Storebæltsbroen, herunder hvilke forlig der er tilknyttet denne faste forbindelse og den afledte brugerbetaling. Læs ministerens svar
 • Kim Christiansen (DF) spørger transportministeren, hvad priserne for en færgebillet over Storebælt var, da færgerne sejlede mellem Halskov og Knudshoved, samt hvad disse priser vil være i 2015-priser. Læs ministerens svar

For mere information. Kontakt Bjarne Løf Henriksen, Danske Havne. Og læs flere nyheder fra Danske Havne her.Folketinget.jpg
Kilde: Folketinget

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen