Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Måske får du en stor en julegave i år. I hvert fald er der kommet flere containere ind i 3. kvartal – en stigning på godt 3 procent siden 2. kvartal. Faktisk har gods i containere ikke været højere de sidste fem år

Overordnet er godsomsætningen på større danske havne steget svagt med 2,5 procent siden 2. kvartal, mens godsomsætningen på færgegods er faldet noget med godt 9 procent. Stigningen i godsomsætning er bl.a. forårsaget af øget omsætning af kul.

Faldet i færgegods kan være influeret af nedlæggelsen af Kalundborg-Aarhus ruten. Ruten blev nedlagt i begyndelsen af oktober 2013 og kan altså være med til at forklare, hvorfor tallene for 3. kvartal for godsomsætning på større danske havne er faldet mærkbart.

Med den nogenlunde stabile omsætning fra 2. kvartal til 3. kvartal – et fald på under en procent – kan Danske Havne glæde sig over de svage tegn på vækst, og havnenes centrale rolle i fremgangen synes at fortsætte – og ikke mindst at pakkerne under juletræet bliver store.

For mere information. Kontakt Sofie Gravers Jacobsen, Danske Havne.

Godsomsætningstal 3. kvartal.jpg

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen