Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

aarhus

Danske Havne bringer her en pressemeddelelse fra Aarhus Havn med udgangspunkt i havnens halvårsregnskab:

Aarhus Havns omsætning i første halvår af 2020 er mærket af coronakrisen, men dog i mindre grad end frygtet, da krisen var på sit højeste. Således viser en opgørelse af den samlede godsomsætning et fald på 5 pct. i forhold til året før. I faktiske tal er omsætningen af gods faldet fra 4,5 mio. tons i første halvår af 2019 til 4,3 mio. tons i tilsvarende periode i 2020.

CEO Thomas Haber Borch betegner resultatet af årets første måneder som tilfredsstillende set i lyset af coronakrisen, men han peger på, at uanset årsag er et fald i omsætningen altid en udfordring for en virksomhed.

”Jeg er klar over, at mange andre virksomheder aktuelt kan have større udfordringer end os. Men jeg tør ikke tro på, at vi har set alle eftervirkningerne af coronakrisen endnu,” siger Thomas Haber Borch, der dog ser et lyspunkt i containeromsætningen.

Til trods for et fald i den samlede godsomsætning, lykkedes det nemlig Aarhus Havn at fortsætte den positive udvikling på containerområdet med en stigning på hele 6 pct. I første halvår blev der løftet 293.000 TEU (containerenheder) over kaj, mens det antal i 2019 var 276.000. Stort set hele fremgangen stammer fra en stigning i eksporten, mens der kun blev realiseret en lille stigning i importen.

”Det er naturligvis opløftende at vi, på trods af en krise, kan fortsætte fremgangen i containeromsætningen. Men vi har til gode at se resultatet af de kommende seks måneder, før jeg tør glæde mig alt for meget,” fastslår Thomas Haber Borch.

Han er navnlig bekymret for udviklingen på bulkområdet, hvor både fast og flydende bulk er faldet med ca. 15 pct. i årets første seks måneder.

”Jeg tænker, at det bliver vanskeligt at indhente den nedgang i løbet af andet halvår, så hele 2020 vil sandsynligvis være præget af coronakrisen, når det gælder bulkomsætningen,” siger Thomas Haber Borch, der også forventer, at både Molslinjens reducerede aktivitet under coronanedlukningen og krydstogtrederiernes komplette fravær vil påvirke årets resultat.

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen