Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Foto: Kolding Havn
Foto: Kolding Havn

700 dage med manglende politisk afklaring om fremtiden påvirker billedet

Hverken en Corona pandemi eller en politisk intention om at bygge boliger på erhvervshavnen har slået Kolding Havn ud af kurs. Ved udgangen af tredje kvartal 2020 kan man på havnen konstatere, at kurven for både mængden af gods og økonomien er for opadgående.

Tæt på ny rekord for gods

Med næsten en million tons gods alene i de tre første kvartaler af 2020 er godsmængden 13% større end samme periode 2019 – kun 4% under det absolutte rekordår 2017 med den største mængde gods i havnens 177-årige historie.

Det, som havnen kalder gods, ville vi andre nok kalde ”varer”, fordi det handles på lige fod med mange andre varer – for havnens vedkommende primært på det europæiske marked. Kolding Havn hører til de større havne i Danmark indenfor sit felt og er udpeget som en havn med ”virksomheder af national interesse”, hvilket også gør havnen til en national interessant enhed.

På Kolding Havn lander skibene f.eks. korn, foderstoffer og gødning til landsdelens mange landbrug, så vi kan få kød i køledisken og vegetabilske produkter i grøntafdelingen. Havnen leverer også stål og andre varer til førende industrier i Koldingområdet, Trekantområdet samt i store dele af det øvrige Danmark. Medicinalindustrien, byggebranchen samt energisektoren er også eksempler på brancher med et stort flow af varer fra Kolding Havn, som desuden er kendt for at levere papir til den skrevne presse i hele Danmark.

700 dage uden afklaring

Det var den 14. november 2018, at byrådet i Kolding besluttede at nedlægge Kolding Havn – efterfølgende smuldrede havneforliget i 2019 og der er i dag, næsten to år efter det oprindelige forlig, ikke en afklaring af, hvor der kan eller skal være boliger på havnearealerne.

Tobias K. J. Jørgensen, byrådsmedlem og formand for Kolding Havn, siger om havnens situation: ”Det har naturligvis påvirket havnebestyrelsens muligheder for de mere strategiske beslutninger om havnens fremtidige struktur og indretning, men vi er lykkes med en grøn strategi, som udbygger havnens hidtidige tiltag for en grønnere erhvervshavn i Kolding. Det er klart, at en aftale om den fremtidige anvendelse af havnearealerne, ville både lette og fremme implementeringen af den grønne strategi over en årrække.”

”Det er i sagens natur vanskeligt for Kolding Havn at tiltrække nye, langsigtede kunder under den nuværende situation – vi vil jo gerne invitere nye, relevante virksomheder med ombord, specielt indenfor den cirkulære økonomi og i det hele taget virksomheder med bæredygtige løsninger. Personligt glæder jeg mig over, at Kolding Havn klarer sig flot trods situationen, men vores potentiale er langt større” slutter bestyrelsesformanden.

FAKTA: Den uafklarede situation og pandemien har ikke kostet arbejdspladser på havneområdet, totalt set. De virksomheder, som har adresse direkte på havnens arealer, har fortsat over 800 jobs tilsammen i 2020.  

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen