Danmark skal omstille den tunge transport til grøn energi! 

De danske havne er det ideelle sted at kickstarte den grønne omstilling af godstransporten - blandt andet med Power-to-X teknologi. Læs vores to rapporter, "Grønne Erhvervshavne 2020" og "En grøn havnestrategi for Power-to-X" her!

Starnes Nyhavn (002)

Danske Havne bringer her en pressemeddelse fra Aabenraa Havn:

Aabenraa Havn har igen vist sin væsentlige betydning for erhvervslivet i region Syddanmark, og havnen har indtil videre oplevet stor fremgang i 2020. Ved udgangen af 3. kvartal er der på Aabenraa Havn håndteret mere end 1,3 mio. tons gods over kaj, hvilket er 23% højere end sidste år.

Kunderne på Aabenraa Havn håndterer hovedsageligt bulkprodukter, og her har der været en generel fremgang inden for langt de fleste produktgrupper.
Det kan fx nævnes, at Aabenraa Havn har fået en væsentlig betydning ift. den nationale håndtering af Covid-19, da en stor del af alkoholen til håndsprit o.l. nu bliver importeret via havnen.

Aabenraa Havn forventer, at resten af 2020 fortsætter på nuværende niveau ift. håndtering af bulkprodukter. Dertil kommer, at der fra havnen over de kommende måneder skal udskibes mere end 400 vindmølletårnesektioner, disse udskibningsprojekter har lagt beslag på alle havnens arealer til projektgods, og havnen må igen melde alt udsolgt hvad angår ledige arealer.

Aabenraa Havn ser derfor også frem til, at havnen i løbet af 2021 overtager yderligere arealer fra det tidligere Enstedværket. Det sker til sommer 2021, hvor havnen overtager 165.000 m2. fra Ensted Bulk Terminal. Når havnen har overtaget arealerne, vil havnen samlet få tilført nye arealer på mere end 400.000 m2, der alle er beliggende tæt ved dybvandskajen med 18 meters dybde og med mulighed for at etablere virksomheder i miljøklasse 7. Muligheden for at placere en virksomhed i miljøklasse 7 så tæt på en dybvandskaj er unikt, og det gælder ikke blot i Danmark men i Europa. Derfor oplever Aabenraa Havn også allerede nu en pæn interesse i det nye område.

Bestyrelsesformand Erwin Andresen udtaler
”Jeg er meget begejstret over, at vores fortsatte fokus på at skabe attraktive rammer for vores kunder viser sig at være effektiv. Vores kunder har i et tæt samarbejde med havnen formodet at udnytte Aabenraa Havns faciliteter, hvilket har udmøntet sig positivt for alle parter.
Jeg ser også, at vores beslutning om at skabe Aabenraa Havn ved at erhverve arealerne ved det tidligere Enstedværket var rigtig set. Det understreges tydeligt af RIMECO’s seneste udvidelse af deres aktiviteter på området.
Jeg glæder mig til fortsat at udvikle både Aabenraa Havn og Aabenraa Industrihavn, hvor især udviklingen af Aabenraa Industrihavn sker med et helt særligt fokus på bæredygtighed.”


Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen