Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Havnen i Aabenraa skaber øget vækst gennem dansk-tysk handel og flytter gods fra vej til sø

Dansk-Tysk Handelskammer skriver i seneste nyhedsbrev, at det gik godt for dansk eksport til Tyskland i 2013. En stigning på 10,8 pct. i et år, hvor tysk import gik tilbage. De danske virksomheder har således vundet markedsandele i Tyskland. Det er godt nyt for Danmark og især for Aabenraa Havn, der i 2013 øgede godsomsætningen med 45,5 pct. i forhold til 2012. Havnen forventer at øge godsomsætningen med yderligere 10-30 pct. i de kommende år.

En årsag er Aabenraa Havns fokus på kerneaktiviteter og åbenlyse potentialer. Havnen tiltrækker nye aktiviteter, fx træflis, træpiller, containere med cement og vindmølleemner. En anden årsag er, at Aabenraa Havn afhjælper trykket på landtransporten, hvor bl.a. vindmøller flyttes mere energieffektivt med søtransport.

Der er trafikale udfordringer i Schleswig-Holstein. 80 pct. af al dansk-tysk samhandel passerer normalt strækningen ved Rader Hochbrücke ved Rendsburg. Omfartsvejene er lange og proppede og kan ikke klare svær transport. Det eneste alternativ er søtransport. Igangværende reparationsarbejder på Rader Hochbrücke er stærkt medvirkende til, at flere danske havne (herunder også Aabenraa) i 2013 har oplevet øget godsomsætning.

Danske Havne ser den trafikale situation som en god mulighed for havne til at profilere de fordele, der er ved at anvende søtransport i forhold til landevejen. Meget tyder på, at der i de næste 15 år vil være store udfordringer med motorvejsnettet fra den danske grænse til syd for Hamborg. En væsentlig udfordring er at skabe tilstrækkeligt attraktive priser, der kan få aktører til at vælge søtransport. Men de danske havne vil strække sig langt for at tilbyde gode fleksible og konkurrencedygtige løsninger.

Tysk vind er ny mulighed for danske havne. Det storstilede tyske projekt, der skal omstille Tyskland til mere bæredygtig energi, er endnu ikke færdigforhandlet. Den tyske superminister for økonomi og energi Sigmar Gabriel har ansvaret for Tysklands pt største projekt. Energiewende er vigtig for danske virksomheder og havne. For Danmark bliver den grønne omstilling et eksporteventyr.

For mere information. Kontakt Bjarne Løf Henriksen, Danske Havne.

Aabenraa - skib ved kaj, lastbil.jpg
Kilde: Aabenraa Havn

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen