Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Aalborg Havn og Aalborg Universitet i stor fælles satsning: Center for Logistik og Samarbejde

Center for Logistik og Samarbejde blev åbnet ved en reception 9. maj 2014. Borgmester Thomas Kastrup-Larsen præsenterede samarbejdet mellem havnen, Aalborg Universitet og mange lokale erhvervsvirksomheder i centrets nye lokaler tæt på Aalborg Havn.

Aalborg Havn arbejder med at udvikle havnen som den ”Intelligente Havn”, og Aalborg Universitet satser i forskning og undervisning på at blive ”Danmarks Blå Universitet”. Sammen skyder de 10 mio. kr. i Center for Logistik og Samarbejde.

Adm.direktør Claus Holstein siger: ”På CLS vil vi kombinere forskning og teoretisk viden fra Aalborg Universitet med havnens og virksomhedernes kommercielle udviklingsstrategier for at skabe øget konkurrencekraft, større omsætning og flere arbejdspladser i Aalborg og det øvrige Nordjylland. Aalborg Havn er allerede en katalysator og et omdrejningspunkt for erhvervsudvikling og for integrationen mellem erhvervsliv og forskningsinstitutioner. CLS ser det også som sin mission at medvirke til nye regionale styrkepositioner gennem udvikling og udnyttelse af klynger og erhvervsmiljøer f.eks. inden for Grønland og Arktis, Green Tech og vindmølleindustri”.

”Etableringen af Center for Logistik og Samarbejde vil ikke blot skabe værdi for Aalborg Havn, men for det nordjyske erhvervsliv som helhed. Via centret vil kombinationen af videnskabeligt baseret nytænkning, praktiske erfaringer og viljen til samarbejde og vidensdeling blive et stærk argument i bestræbelserne på at tiltrække videnstunge og højteknologiske virksomheder til Aalborg-området”, sagde borgmester Thomas Kastrup-Larsen ved åbningen.

Overskud geninvesteres

Overordnet set skal Center for Logistik og Samarbejde drives kommercielt ud fra et ønske om overskud og vækst. Overskud skal geninvesteres i projekter og lokal vidensopbygning. Indtjeningen skal i første omgang primært komme fra implementering af nye koncepter og viden hos virksomheder i postområde 9220 Aalborg Ø. Aalborg Havn er en af initiativtagerne til ErhvervsNetværk 9220, der ud over virksomhederne i området også har blandt andre Aalborg Universitet og Himmerland Boligforening som medlemmer. Netværket arbejder i øjeblikket på projektet ”Grøn Industrisymbiose” og har som sin langsigtede målsætning at gøre 9220 til Danmarks første bæredygtige bydel.

Center for Logistik og Samarbejde agter at indgå partnerskab med andre erhvervsfremmeinitiativer i og omkring Aalborg og i Region Nordjylland og inden for relevante nationale og internationale programmer.

Direktion og Advisor Board

Direktørgruppen, der over for bestyrelsen er ansvarlig for centrets drift og udvikling, består af:

  • Adm. direktør Claus Holstein, Aalborg Havn Logistik A/S (ordførende)
  • Professor Hans Henrik Hvolby, Institut for Mekanik og Produktion, Aalborg Universitet (ekspert i logistik)
  • Lektor Allan Næs Gjerding, Institut for Økonomi og Ledelse, Aalborg Universitet (ekspert i samarbejde)

Som rådgivende organ inden for strategi og aktiviteter, finansiering af udviklingsprojekter og opbygning af partnerskaber er etableret et Advisory Board bestående af:

  • Institutleder, lektor Birgitte Gregersen, Institut for Økonomi og Ledelse, AAU
  • Fakultetsdirektør Niels Maarbjerg Olesen, Teknat/Sund, AAU
  • Erhvervschef Tonny Skovsted Thorup, Aalborg Kommune
  • Specialkonsulent Tommy Tvedegaard Madsen, Regional Udvikling, Region Nordjylland
  • Adm. direktør John Hartvig Larsen, Mammoet Wind A/S, Aalborg
  • Sekretariatschef Tom Elmer Christensen, Danske Havne

For mere information. Kontakt Tom Elmer Christensen, Danske Havne.

DSC01673.JPG-2
Kilde: Aalborg Havn A/S

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen