Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Aarhus Havn

Aarhus Havn

På trods af et presset marked i store dele af den maritime branche kom Aarhus Havn ud af 2016 med en vækst i både omsætningen og godsomsætningen samt vækst i indtjeningen. En stor del af indtjeningsvæksten stammer fra et frasalg af areal til Aarhus Kommune, og pengene herfra omsættes til ny havneinfrastruktur.

Aarhus Havns realiserede et samlet overskud på 247 mio. kr. i 2016 mod 84 mio. kr. året før. Den markante fremgang skyldes primært, at Aarhus Havn i løbet af året solgte arealer på Aarhus Ø til Aarhus Kommune. Men hvis man alene kigger på overskuddet af selve havnedriften – dvs. før frasalg af arealer – viser der sig dog en solid indtjening på 59 mio. kr., hvilket svarer til en stigning på 44 pct. i forhold til året før.

”Vi agerer i et presset marked i disse år. Derfor synes jeg, det er solidt resultat, vi kommer ud med. Vi har været i stand til at realisere en vækst i omsætningen samtidig med, at vi har reduceret vores omkostninger, og det giver en tilfredsstillende bundlinje,” siger havnedirektør Jakob Flyvbjerg Christensen.

Han henviser således til en omsætningsstigning på 10 mio. kr. fra 246 mio. kr. i 2015 til 256 mio. kr. i 2016. Omsætningsstigningen stammer dels fra omsætningen af gods, udlejning af bygninger og arealer samt salg af serviceydelser.

Jakob Flyvbjerg Christensen påpeger desuden, at den ekstraordinære indtjening, der stammer fra frasalg af arealer, giver Aarhus Havn muligheder for at forbedre havneinfrastrukturen, og således skabe grundlag for fremtidig vækst.

”Vi er i gang med flere store og investeringstunge projekter som fx en ny Omniterminal og en ny rampe til særtransporter. Og frem til 2020 skal vi investere i en helt ny færgeterminal på Østhavnen. Disse og andre store fremtidige investeringer er mulige, fordi Aarhus Havn i dag har en finansiel robusthed, der blandt andet skyldes, at vi har kunnet afhænde utidssvarende havnearealer til bymæssig brug,” siger havnedirektøren.

Yderligere oplysninger: Havnedirektør Jakob Flyvbjerg Christensen, mobil 2060 5214.

Se flere nyheder fra Danske Havne her

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen