Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Aarhus Havn

Aarhus Havn

En ny analyse viser, at Aarhus havn har en markant betydning for den regionale økonomi og beskæftigelse, ligesom havnen bidrager med mere end 6 mia. kroner til den samlede danske værditilvækst.

Analysen er gennemført af Syddansk Universitet i samarbejde med Center for Regional- og Turismeforskning, og den er bestilt af brancheorganisationen Danske Havne.

Udover at bidrage til den danske værditilvækst, viser analysen, at havnens aktiviteter direkte og indirekte skaber knap 10.000 arbejdspladser, hvoraf de 8000 arbejdspladser ligger i Aarhus Kommune. Desuden skaber havneaktiviteterne et skatteprovenu på ikke mindre end 1,4 mia. kroner, hvoraf de 372 mio. kroner er skatteindtægter til Aarhus Kommune.

Borgmester Jacob Bundsgaard, der også er formand for Aarhus Havns bestyrelse, er tilfreds med, at det nu kan tydeliggøres, hvilken betydning Aarhus Havn har for både den lokale, regionale og nationale økonomi.

”Jeg synes, at tallene tydeliggør, at Aarhus Havn og alle virksomhederne på havnen spiller en væsentlig rolle for både beskæftigelsen, værditilvæksten og skatteprovenuet. Transporterhvervet, som vi er en del af, er en uundværlig del af en globaliseret verden. Derfor er det også så afgørende, at både politikere, erhvervsliv og borgere forstår vigtigheden af en velfungerende infrastruktur,” siger Jacob Bundsgaard.

Havnedirektør Jakob Flyvbjerg Christensen istemmer, og han er overbevist om, at en tilsvarende analyse om 10 år vil give et billede af en havn, der har endnu større betydning, end man ser nu.

”Søtransport er både datidens og fremtidens transportform. Vejnettet i store dele af Europa er allerede plaget af trængsel, og miljømæssigt er der heller ingen tvivl om, at søtransporten fortsat vil være en attraktiv transportform. Desuden er jeg sikker på, at Aarhus Havn vil klare sig godt i forhold til den strukturudvikling, der uundgåeligt vil finde sted blandt havnene i Danmark i løbet af de næste 10 år,” fastslår Jakob Flyvbjerg Christensen.

 

Yderligere oplysninger: Havnedirektør Jakob Flyvbjerg Christensen, mobil 20605214

Læs nyheder fra Danske Havne her

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen