Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

LINDØ port of ODENSE A/S formåede i 2020 at øge sin omsætning med syv procent, mens resultatet af ordinær drift steg med 39 procent til 28 mio. kr. Samtidig styrkede havnen sin position som en stærk global havneaktør i den grønne omstilling med sidste etape af havneudvidelsen med 1.000 meter ny kaj, et heavy-load område samt nyt havnebassin med 11 meters vanddybde.

Danmarks største havn målt på areal, LINDØ port of ODENSE A/S, kommer ud af 2020 med et overskud på 19,9 mio. kr. og et resultat af ordinær drift på 28,1 mio. kr.  

Sammenlignet med 2019 er resultatet af ordinær drift steget med 39 procent, mens overskuddet er faldet fra 28,2 mio. kr., hvilket primært skyldes et tab på 13,4 mio. kr. i urealiserede kursreguleringer. Kigger man på omsætningen i LINDØ port of ODENSE’s tre forretningsben, er omsætningen steget i både udlejningsforretningen og på markedet for skibs- og godsaktiviteter, mens omsætningen i logistikafdelingen ligger på niveau med 2019 og 6 mio. kr. over budgettet for 2020.  

CEO hos LINDØ port of ODENSE, Carsten Aa, ser resultatet som tilfredsstillende i et år, hvor koncernens fokus har været at udvikle og cementere sin position som en af verdens største havneaktører i den grønne omstilling. Samtidig har Corona-pandemien naturligvis også påvirket LINDØ port of ODENSE, og i det lys betegner Carsten Aa resultatet som bedre end forventet.  

“Vi kan se tilbage på et år, hvor vi trods COVID-19’s påvirkning leverer et tilfredsstillende resultat og fortsætter vores sunde udvikling. Samtidig cementerede vi med sidste etape af havneudvidelsen vores position som en af verdens største havneaktører i den grønne omstilling. LINDØ port of ODENSE er en koncern med stor spredning i aktiviteterne, og det glæder os, at vi løfter vores omsætning i udlejningsforretningen med 13 procent, og at logistikafdelingen havde betydeligt flere opgaver end forventet,” siger Carsten Aa.  

Optimale rammer for fremtidens grønne omstilling
Med sidste etape af havneudvidelsen, der stod klar i slutningen af 2020, er LINDØ port of ODENSE godt på vej med ambitionen om at skabe markedets mest optimale rammer for fremtidens grønne omstilling på energiområdet.  

Havneudvidelsen med 1.000 meter ny kaj, et heavy-load område og et nyt havnebassin med 11 meters vanddybde kommer i forlængelse af, at man tidligere i 2020 indviede en ny testhal til LORC, hvor verdens største vindmøller kan testes. Dermed cementerer LINDØ port of ODENSE sin position som en af verdens største havneaktører i den grønne omstilling.  

“Med havneudvidelse og vores andre investeringer er vi i mål med vores ambition om at skabe markedets mest optimale rammer for fremtidens grønne omstilling på energiområdet. Vi råder nu over hele værdikæden for tilblivelse af kæmpe havvindmøller fra testfase til produktion og levering, hvilket er helt unikt. Vi ved, at vi ser ind i en fremtid, hvor de grønne løsninger uomtvisteligt kræver faciliteter som vores, og derved styrker vores investeringer ikke kun vores egen forretning, men også den danske økonomi fremadrettet,” siger Carsten Aa.

Ambitiøse klimamål vil gavne LINDØ
Den strategiske satsning på offshore vindbranchen og grøn omstilling kommer naturligvis også til at præge de kommende år. Flere og flere lande sætter sig ambitiøse klimamål, og hos LINDØ port of ODENSE er forventningerne, at der snart kommer til at mangle produktionskapacitet til havvindmøller, hvilket vil forøge efterspørgslen på havnens faciliteter.  


“Vi oplever allerede stor efterspørgsel på vores nye faciliteter, og vi ser et enormt behov fremadrettet. Vi er konstant i dialog med relevante interessenter, så vi kommer i spil, når investeringsbeslutningerne skal tages, og vores forventning er, at vi bliver en af verdens mest attraktive produktionshavne indenfor den helt tunge industri inden for de kommende år. Derfor er vi også ved at undersøge mulighederne for at udvide sejlløbet og bygge endnu et havnebassin til offshore vind,” siger Carsten Aa og tilføjer, at Corona-situationen dog stadig skaber noget usikkerhed:  

“Selv om vi foreløbig er sluppet forholdsvis nådigt igennem hele Corona-pandemien, skaber den naturligvis usikkerhed om den nærmeste fremtid. I det lys glæder vi os over, at vi er solidt rustet til fremtiden og med seneste regnskab er blevet yderligere konsolideret.

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen