Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

admin-ajax (20)

ADP fortsatte i 2018 sin udviklingskurs og har i årets løb taget nogle store investeringer til udviklingen af både havneterminaler og Taulov Dry Port. Et tilfredsstillende årsresultat fremlagt på ADP-generalforsamlingen den 12. april understøtter virksomhedens strategi om at udvikle og styrke den samlede forretning. Markedet udviser positive tendenser, og med en fortsat høj kundeloyalitet har vi et solidt afsæt for den videre udvikling.

Et resultat for 2018 på 10,2 mio. kr. er tilfredsstillende i et år, hvor vi har oplevet udsving i kerneforretningen. At vi kommer ud af 2018 med fortsat høje godsmængder tilskriver vi bl.a. et højt aktivitetsniveau inden for Ro/Ro og container. Med en rekordhøj containeromsætning på i alt 81.907 TEU, svarende til en stigning på 12,8 % i forhold til 2017, bliver 2018 ét af de største år for containerforretningen i ADPs historie.

Samlet set høje godsmængder
Vi har i 2018 oplevet udsving i dele af vores kerneforretning, og vores samlede godsomsætning i 2018 ligger på 7,9 mio. tons mod 8,6 mio. tons i 2017 svarende til et fald på 7,7%. Nedgangen skyldes til dels et stort fald i udskibningen af råolien påvirket af den ustabile markedssituation i oliebranchen, som vi ikke har kunnet påvirke. Nedgangen inden for råolie opvejes positivt af stigende mængder af øvrig flydende bulk, hvor vi har haft en vækst på 7,9 %.
Udskibningen af traditionelle landbrugsprodukter blev negativt påvirket af den dårlige høst i 2018. De negative udsving inden for de traditionelle landbrugsprodukter blev til gengæld opvejet af stigende mængder af økologiske agriprodukter, hvor vi i årets løb har haft flere store laster inden for bl.a. biobrændsel. Den grønne omstilling fylder mere og mere på vores havneterminaler.

Et godt år
2018 har været et godt år for ADP – et år, hvor vi har set effekten af vores styrkeposition gennem kobling af Fredericia Havn og Taulov Dry Port.

I årets løb har vi indgået strategisk vigtige aftaler på både havneterminaler og i Taulov Dry Port, som betyder, at vi nu etablerer store lager- og logistikdomiciler for toneangivende virksomheder i Taulov Dry Port samtidig med, at nye produkter bliver oplagret og udskibet fra Fredericia Havn.
”Vi har helt i tråd med vores strategi igangsat nogle meget store investeringer i optimering af arealer og etablering af nye faciliteter på vores havne og i vores bagland for at sikre kunder de bedste løsninger til en effektiv godshåndtering. Dette vil bane vejen for tiltrækning af nye virksomheder og gods” siger Villads Kirkegaard-Jensen, konstitueret CEO i ADP A/S.
Inden for recycling produkter har vi i 2018 indgået langvarige aftaler med nøglekunder, som over de næste mange år vil skabe vækst i oplagringen og udskibningen af genanvendeligt metal fra Fredericia Havn.
I 2018 har vi ligeledes indgået aftale med en dansk virksomhed, som vil opføre ét af verdens største pyrolyseanlæg til genanvendelse af dæk på Nyborg Havn – endnu et spændende projekt, som understøtter udviklingen af grønne løsninger på vores havneterminaler.

Transformationen af ADP
Udviklingen og koblingen af Fredericia Havn og Taulov Dry Port er ét af vores markante udviklingsprojekter, som væsentlig bidrager til transformationen og styrkelsen af ADP. Med igangsættelsen af 49.300 m2 lager- og logistikbyggeri i 10,5 meters højde i Taulov Dry Port tager vi et meget vigtigt skridt i vores udvikling.
”Det 49.300 m2 store lager- og logistikcenter bliver ét af Danmarks største byggerier inden for lager og logistik. Med en central placering i et af Danmarks vigtige transportknudepunkter med optimal adgang til både motorveje, jernbane og havn, står vi med et attraktivt produkt, som imødekommer markedets efterspørgsel”, siger Villads Kirkegaard-Jensen.

Yderligere oplysninger
Villads Kirkegaard-Jensen
Konstitueret CEO i ADP A/S
Mobil: +45 2488 7035
vkj@adp-as.dk

Om ADP A/S
ADP ejer og driver havnene i Fredericia, Nyborg og Middelfart. Alle havne har en unik central beliggenhed, gode logistiske betingelser samt internationale standarder, hvad angår kapacitet og vanddybde. Forretningsområderne spænder vidt – lige fra håndtering af containere, stykgods, projektlast, tør- og flydende bulk, Ro/Ro og for Fredericias vedkommende: krydstogt.
ADP etablerer Taulov Dry Port som et multimodalt transport- og logistikcenter i Taulov med en central beliggenhed tæt på havn, motorvej og jernbane. Gennem kobling af Fredericia Havn og Taulov Dry Port bliver området omdrejningspunkt for udvikling af moderne lager- og logistikfaciliteter, der understøtter fremtidens intelligente og multimodale transportløsninger.
Læs mere på www.adp-as.dk

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen