Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Logo EU-Kommissionen2

Frederikshavn Havn

Kommissionen har i dag den 17. maj 2017 meddelt ændring af den såkaldte gruppefritagelsesforordning, der indeholder bestemmelser for, hvilke offentlige støtteforanstaltninger medlemsstaterne kan iværksætte uden forudgående godkendelse hos Kommission. Ændringerne betyder, at der nu kan gives offentlig støtte til investeringer i havne uden godkendelsesprocedure, hvis støtten lever op til kriterier anført i gruppefritagelsesforordningen.

Det er præciseret i forordningen at investeringer i havneinfrastruktur, adgangsforhold og oprensning er støtteberettigede projekter.

Betingelserne for at give støtte under forordningens bestemmelser, går i sin korthed ud på, at støtten ikke må overstige forskellen mellem de støtteberettige omkostninger og resultatet af den primære drift ved investeringen. Projekter, der ikke er transportrelaterede, er ikke støtteberettigede. Herunder falder produktionsfaciliteter, kontorer og ‘superstruktur’.

Investeringer på op til knap 150 mio. kr. vil kunne støttes 100 % med offentlige midler, investeringer mellem 150 og 370 mio. kr. kræver 20 % egenfinansiering og projekter der overstiger 370 mio. kr. kræves egenfinansieret med 40 %.

Europa-Kommissionens pressemeddelelse kan i sin helhed læses her http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1341_da.htm

Ved spørgsmål, kontakt særlig rådgiver, Hans-Arne Kristiansen på mail hak@danskehavne.dk eller telefon 3116 4183

 

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen