Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Aarhus Havn

Konverteringsbølgen til træflis på kraftvarmeværkerne er i fuld gang, og energiselskabet Verdo er klar til at levere bæredygtig biomasse til de nye anlæg.

Aarhus Havn

Lisbjerg (ved Aarhus) har lige fået det, Horsens får det, Skærbæk (ved Fredericia) åbner det til efteråret, og Randers har haft det i flere år: Et kraftvarmeværk, som fyrer med træflis. Konverteringen til biobrændsel har stået på i en årrække, og behovet for brændsel stiger støt.

Hos Verdo har man været med fra start i den grønne omstilling fra fossile brændsler til biomasse og har fulgt udviklingen tæt.

”Siden 2009 er flere danske værker blevet bygget om til at fyre med træflis. Konverteringen har fået godt fat nu, og prognoser viser, at der er brug for yderligere 2 millioner tons træflis årligt til de danske kraftværker i år 2020. Det betyder, at der slet ikke er nok biomasse herhjemme. Derfor er det nødvendigt at importere fra udlandet for at sikre forsyningen,” forklarer Divisionsdirektør i Verdo Energy, Thomas Bornerup.

Eksperter i afrikansk træflis

Søndag den 11. juni ankom ca. 20.000 tons afrikansk fyrretræsflis til Aarhus Havn. Det var første gang, at en så stor last fyrretræsflis fra Afrika kom til Danmark. Verdo har importeret træflis i en årrække, og lasten markerer, at energikoncernen nu har klarhed over mulighederne i Afrika.

”Lasten med fyrretræsflis markerer, at vi har været hele vejen rundt med biomasse fra det afrikanske kontinent. Vi har tidligere importeret flis fra gummitræer, akacietræer og eukalyptustræer. Fyrretræ er den fjerde af de fire store sorter, som kan benyttes til træflis. Den viden kan vi bruge til rådgivning og spredning af risici og dermed øge forsyningssikkerheden,” forklarer Thomas Bornerup.

Flisen kommer fra en kæmpestor plantage i Swaziland. Fyrretræet er overskudstræ, som er sorteret fra produktionen af tømmer i lokalområdet, og træet ville ellers gå til på stedet uden anvendelse. I stedet for at brænde restaffaldstræet uden nytteværdi, bliver det fragtet til havnen i Mozambiques hovedstad Maputo, hvor det bliver omdannet til flis.

Aarhus Havn satser på biobrændsel

Herefter er lasten klar til at blive sejlet til Aarhus Havn, der har allerede for et par år siden så mulighederne i det nye marked. Biobrændsel er et af Aarhus Havns strategiske satsningsområder. Derfor har virksomheden investeret i optimalt materiel, der gør biobrændselsoperationer næsten lige så effektive som havnens containeroperationer.

”Når skibet fra Afrika kommer ind, står vi klar med vores containerkraner, der vil blive anvendt til at få den store mængde træflis på land. En hurtig omstilling af en containerkran forvandler den til en ship-to ship-kran, der enten kan lægge godset på land (bagud) eller placere det på et skib, der typisk lægger sig på siden af det store skib, hvor man losser fra. Produktiviteten er høj i den type operationer og overstiger nemt, hvad man er vant til med mere traditionelle bulk-kraner,” fortæller havnedirektør for Aarhus Havn, Jakob Flyvbjerg Christensen.

Aarhus Havn er gearet til at opbevare biobrændselsprodukter, der fylder relativt meget. Den afrikanske træflis skal opbevares på containerterminalen og på andet areal på Østhavnen. Desuden er Aarhus Havn i gang med at bygge en ny terminal, Omniterminalen, hvor store arealer er dedikeret til biobrændsel. Den nye terminal står færdig i 2018.

Fakta

Fakta om lasten

Fyrretræsflisen bliver fragtet med M/S Nord Everest fra rederiet Norden. Skibet er 200 meter langt og 32 meter bredt.

Lasten er på ca. 20.000 tons svarende til 74.000 kubikmeter eller 800 vognlæs

Fyrretræsflisen er 100 % FSC-certificeret og kommer fra Swaziland

Fyrretræsflisen skal bruges på Verdos kraftvarmeværk i Randers og hos andre af Verdos kunder

Fyrretræsflisen er resttræ, som er i overskud efter produktion af tømmer

Fakta om FSC

FSC er forkortelsen af Forest Stewardship Counsil. FSC er en international NGO, der arbejder for at fremme bæredygtigt skovbrug gennem frivillig certificering og miljømærkning. Træ med FSC-certifikat sikrer blandt andet, at der er taget hensyn til skovens planter og dyr, og at skovarbejderne er sikret ordentlige arbejdsforhold.

Fakta om kvalitet af afrikansk træflis

Afrikansk træflis har en høj kvalitet på grund af en høj ensartethed og en lav fugtighed. Tilsammen betyder det, at flisen er stabilt og effektivt brændsel. Verdo får udtaget prøver af træflisen før, under og efter transporten for at sikre kvalitet.

Fyring med træflis sikrer en CO2-reduktion på omkring 95 procent sammenlignet med kul.

Yderligere oplysninger:

Divisionsdirektør Thomas Bornerup, Verdo Energy, mobil 4035 6939

Havnedirektør Jakob Flyvbjerg Christensen, Aarhus Havn, mobil 2060 5214

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen