Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Helhedsplan jpg

Regeringen har i denne uge fremlagt en omfattende 2025-plan, som skal styrke det danske samfund. Regeringens ambition er at skabe vækst for 65 mia. kr. og få langt flere danskere i arbejde. Effektive transportkorridorer er kommet i fokus sammen med erhvervsinitiativer og rammevilkår til gavn for dansk konkurrencekraft og udvikling i de erhverv, der bl.a. kendetegner de danske erhvervshavne med logistik, produktion og maritim service.

Investering i veje til stærke produktionsklynger

Effektive veje giver en bedre produktivitet og en samfundsøkonomisk gevinst, hvis det tænkes sammen med adgang til erhvervshavnene. Forslaget til finansloven for 2017 indarbejder en realisering af seks motorvejsspor på E45 mellem Aarhus og Skanderborg. Det har afgørende betydning for den økonomiske udvikling i hele Østjylland og vil have en afsmittende effekt på de jyske gods- og industrihavne. I regeringens helhedsplan frem til 2025 indgår en beslutning om at føre motorvej hele vejen til Kalundborg, hvilket er meget efterspurgt af produktionsvirksomhederne samt kan være en katalysator for nye aktiviteter i Kalundborg Havn – heraf projektnavnet ”Den Blå Forbindelse”. 2015-planen indeholder desuden en realisering af en havnetunnel, der vil gøre afviklingen af turismeaktiviteter langt mere smidig i nordens største krydstogthavn Copenhagen Malmö Port.

Socialdemokraternes transportordfører Rasmus Prehn har efter forslag til finanslov og regeringens 2025-plan udtalt, at der er brug for visionære og langsigtede investeringer i Danmarks infrastruktur. Politisk enighed om en samlet transportplan frem til 2030 kunne oplagt tage udgangspunkt i en evaluering og opdatering af Transportministeriets oplæg fra 2011 Danmark som transportland i det internationale transportsystem – et oplæg som Hans Christian Schmidt kender godt, da han også var transportminister i 2011.

Målrettet maritim erhvervspolitik

Venstres transportordfører Kristian Pihl Lorentzen har slået til lyd for, at regeringen og Folketingets partier fortsætter arbejdet med, at havnene – Danmarks porte til De Blå Motorveje – får de bedst mulige rammevilkår. Det er en dialog, som Danske Havne ser frem til at fortsætte efter transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidts initiativ i februar 2016, hvor erhvervshavne og havneinteressenter mødtes til havnedag for at drøfte havnes rammevilkår i form af havneloven.

Ved den lejlighed udtalte transport- og bygningsminister Hans Chr. Schmidt:

”Alle ved, at havnene er en vigtig del af vores infrastruktur, der sikrer sammenhæng mellem sø- og landtransporten. Men de er mere end det. Sammen med virksomhederne på havnene er de vækstcentre, der skaber arbejdspladser og styrker erhvervslivet.”

Det fører os til de høje forventninger til erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsens maritime vækstteam, der skal styrke 2025-planen. Ole Ingrisch, Danske Havnes formand og direktør for Esbjerg Havn, er en af de erfaringsrige maritime repræsentanter, der i fællesskab skal konkretisere initiativer til at fastholde den danske maritime styrkeposition og en konkurrencedygtig dansk havnesektor. Danske Havne vurderer, at Danmark kan udnytte kapaciteten i havnene bedre ved at se på rammevilkår for havnearealer og infrastruktur. Det er to fokusområder, der vil gøre en forskel i forhold til at udvikle danske havne og de maritime aktiviteter endnu mere. Det bliver nogle spændende drøftelser, der kan være med til at gøre en forskel.

Nærskibsfart og mere gods til søs kan blive endnu et af initiativerne. Bedre adgang til søtransport og et fokus på mere gods fra vej til sø vil give bedre udnyttelse af kapacitet i havne og på skibe til gavn for miljø og økonomi. Hver gang det lykkes at få mere gods over kajkanten, så giver det mere plads på vejnettet. Danske Havne har sammen med de øvrige organisationer i Det Blå Danmark besluttet at skabe en proces for at genoplive Short Sea Promotion Center Denmark og skabe nye politiske initiativer for at fremme søtransport over kortere afstande. Parterne vil i løbet af 2016 konkretisere samarbejdet.

Der er bestemt noget at glæde sig over i regeringens udspil. Der er bestemt også noget at drøfte, når partierne skal forhandle forslagene i den kommende tid.

For mere information. Kontakt Bjarne Løf Henriksen, Danske Havne, og læs flere nyheder fra Danske Havne her.

Helhedsplan jpg

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen