Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Søfartsstyrelsen
Søfartsstyrelsen

Danmark har endnu ikke en egentlig havplan. Formålet med arbejdet er derfor at etablere rammerne for Danmarks første havplan. Havplanen kommer til at fastsætte, hvilke af de danske farvande, der kan anvendes til blandt andet off-shore energi-udvikling, skibsfart, fiskeri, akvakultur, havminedrift og miljøbeskyttelse frem mod 2030.

Søfartsstyrelsen
Den kommende havplan skal udpege de områder, hvor bestemte aktiviteter kan udføres. Havplanen er en del af det stigende fokus på Ocean Economy.

Søfartsstyrelsen leder arbejdet og har nedsat en arbejdsgruppe med 60 repræsentanter fra de 12 maritime myndigheden. Den nye havplan forventes færdig i marts 2021.

Danmark har endnu ikke en egentlig havplan. Formålet med arbejdet er derfor at etablere rammerne for Danmarks første havplan. Havplanen kommer til at fastsætte, hvilke af de danske farvande, der kan anvendes til blandt andet off-shore energi-udvikling, skibsfart, fiskeri, akvakultur, havminedrift og miljøbeskyttelse frem mod 2030.

Danske Havne har sammen med de andre maritime repræsentanter deltaget i den første workshop arrangeret af Søfartsstyrelsen. I forbindelse med workshoppen oplyste Søfartsstyrelsen om det kommende arbejde og tidshorisonten for dette.

”Havplanen udstikker nogle rammer, der betyder, at nogle områder og farvande bliver udlagt til bestemte aktiviteter, men vi har endnu ikke overblik over, om det vil få nogle konkrete konsekvenser for havnene,” siger, miljøkonsulent i Danske Havne, Kasper Ullum.

Status på arbejdet i arbejdsgruppen er, at vi koordinerer, hvilke data der skal indgå i havplanen. Søfartsstyrelsen arbejder på at udvikle en platform, hvor det fremadrettet vil være muligt at byde ind med relevante data, som skal indgå i planen.

Danske Havne vil holde jer opdateret på processen omkring arbejdsplanen, ligesom vi modtager eventuelle data, I mener er relevante for havplanen.

Ved spørgsmål og yderligere information, kontakt miljøkonsulent i Danske Havne, Kasper Ullum, på 4244 9161 eller ku@danskehavne.dk


Find oversigt over dataopsamlingen her

Find opfølgningsnotat fra workshoppen her

Find præsentationerne fra workshoppen her

 

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen