Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

De mindre havne har nedsat en arbejdsgruppe, der er i fuld gang med at udarbejde en manual for forretningsudvikling for de mindre havne

Forretningsudvikling og – strategier i de mindre havne er i fokus i arbejdsgruppen af mindre havne. Hvor forudser havnen, at indtjeningen vil være om fem år, hvor er udfordringerne, der skal løses, og hvor vil det være strategisk fornuftigt at samarbejde om flere kunder i butikken? Det er nogle af de spørgsmål, som havnene drøfter og finder svar på. I samarbejde med Danske Havnes sekretariat og konsulent, Helle Staberg fra Staberg Relations, er arbejdsgruppen godt halvvejs med at udarbejde en manual for forretningsudvikling for de mindre havne.

Havnene har forskellige profiler, men er fælles om at have flere ben at stå på i deres forretningsudvikling. Tilsvarende er nogle af de udfordringer, de identificerer, identiske. Havnen som erhvervsområde over for krav om miljø, støj og støv. Gode samarbejder om at tiltrække flere turister – både lystbåde, men også mindre krydstogtskibe er et vigtigt tema for arbejdsgruppen at drøfte og udvikle nærmere.

Resultaterne af arbejdsgruppens arbejde vil dels blive diskuteret på Danske Havnes Havnekonference til april og på et helddagsseminar den 29. april 2014.

For mere information. Kontakt Sofie Gravers Jacobsen, Danske Havne.

Erfagruppen.jpg

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen