Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Årlig analyse af udviklingen i Danmarks 10 største fiskerihavne indeholder nordjyske højdespringere

NaturErhvervstyrelsen har offentliggjort den årlige sammenligning af Danmarks 10 største fiskerihavne. Opgørelsen udvælger de 10 største havne ud fra den samlede værdi 5 år tilbage. Der er generelt set positiv fremgang for den totale landede mængde af fisk i havne og ikke mindst den landede værdi.

Danmarks 5 største fiskerihavne i Skagen, Hanstholm, Thyborøn, Hirtshals og Hvide Sande dækker 80 pct. af den samlede landingsværdi. Landingsværdien er i 2013 øget med 10 pct. i forhold til 2012 til 3,4 mia. kr. Der er især 3 højdespringere:

  • Skagen Havn har øget landingsværdien med 44 pct.
  • Hanstholm Havn har øget landingsværdien med 18 pct.
  • Thyborøn Havn har øget landingsværdien med 24 pct.

Årets statistik bekræfter en tendens på markedskonsolidering i fiskeriet. Det ses især på fordelingen af de enkelte fiskearter, hvor Hanstholm Havn er gået voldsomt frem på torskefisk. Havnene i Skagen og Hirtshals har ligeledes øget andelen af det pelagiske fiskeri. Havnene i Skagen, Thyborøn og Hanstholm har øget andelen af landinger af industrifisk.

Statistikken bekræfter endvidere, at fiskeriet er omstillet til stordrift. Fartøjerne bliver større og lander mere pr. landing fisk.

Som en note bør udviklingen i Thorsminde Havn nævnes. Havnen har udviklet sig meget siden den ophørte som statshavn i 2012 og blev købt af kommunen. I 2013 er der landet en mængde på 1.884 ton konsumfisk til en værdi af ca. 40 mio. kr. Det gør havnen til den 9. største fiskerihavn i 2013.

Statistikken fra NaturErhvervstyrelsen kan findes her.

For mere information. Kontakt Bjarne Løf Henriksen, Danske Havne
Graf - Fiskeriet i de ti største havne.jpg
Kilde: NaturErhvervstyrelsen

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen