Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Skal I udvide havnen? Udbedre stormskader? Rense op i sejlrenden eller bassinerne? SKI har fra 1. februar 2014 indgået nye delaftaler for havne og vandbygning. Aftalerne dækker rådgivningen. De nye aftaler tager udgangspunkt i maksimalpriser, der som udgangspunkt kan give en besparelse på rundt regnet 10 % i forhold til tidligere aftaler. Selve udbuddet er også lettere end traditionelle udbud. SKI holder workshops i marts

De virksomheder, der er indgået aftale med for havne og vandbyggeri, er gamle kendinge i havnene: Cowi A/S, Grontmij A/S, Niras A/S, NTU og Rambøll Danmark A/S. Ved at bruge aftalerne kan havnene dels gøre brug af maksimalpriserne og måske få bedre priser. Dels er udbudsprocessen lettet i forhold til, hvis havnen skal gennemføre udbud fra bunden. Der er tale om en slags miniudbud.

Offentligt ejede havne kan gøre brug af de rammeaftaler SKI indgår. SKI er en centralindkøbsorganisation. SKI indgår på vegne af den offentlige sektor rammeaftaler på en række varer og tjenester. Der skal tegnes medlemskab for at få adgang til at benytte aftalerne, men medlemskabet er overkommeligt.

SKI inviterer til 2 workshops om den nye rammeaftale. I Vejle er det den 13. marts 2014, i København den 18. marts 2014. Formålet er at give deltagerne et grundlæggende kendskab til de nye aftaler og hvordan de anvendes.

Se mere om aftalerne og workshops på SKI’s webside her. Det er gratis at deltage i de 2 workshops, men tilmelding er nødvendig. Du kan også finde omtale af arrangementet på Danske Havnes webside under arrangementer.

For mere information. Kontakt Nete Herskind, Danske Havne.

 

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen