Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Logo Aalborg jpg

Banedanmark præsenterede til ’Seminar om Indenlandsk Gods på Jernbane’ sin nye godsstrategi. Her blev Aalborg Havn fremhævet som et eksempel på, at gods på bane godt kan konkurrere med gods på vej.

gods
Den sidste trailer løftes af ved en kombiterminal. Gods på skinner er økonomisk rentable ved både kortere og længere afstande. Det er modalskift, for- og sluttransporten, som koster mest.

I lang tid har Banedanmark anlagt en omkostningsreducerende strategi i forhold til at få gods på bane. Tidligere måtte banegodsfirmaers potentielle kunder gå forgæves, fordi skinner ikke var vedligeholdte eller lukkede. Med Aalborg Havn som eksempel, præsenterer Banedanmark en ny strategi, der skal få mere gods på bane.

Aalborg Havn er det gode eksempel

I 2015 åbnede Aalborg Havn igen for godskørsel på skinnerne. En renovation af skinnerne betyder, at der nu er tre ugentlige afgange fra havnen.

For os har det været vigtigt at kunne tilbyde vores kunder på havnen muligheder for at få omlastet og transporteret deres gods til og fra havnen på skinner. Vi har i samarbejde med Banedanmark gennemgået en renovering af vores havnespor, som gør det muligt at omlaste gods på havnen mellem sø, vej og bane, siger teknisk chef på Aalborg Havn, Mette Schmidt.

Mens gods på skinner har svært ved at konkurrere med lastbiler, når det gælder fleksibilitet og transport til slutbrugeren, så er banegodstransport yderst konkurrencedygtig, når det kommer til pris, transporttid og om at være en bæredygtig transportform – især over længere afstande.

Aalborg Havn er en enorm spændende case, når det kommer til at flytte godset over på bane. Aalborg Havn er placeret på én af de to korridorer i Danmark, der forbinder Skandinavien med resten af Europa. Generelt i de danske havne, ser vi gode muligheder for at flytte mere gods fra vej til bane. Der er i dag flere havne, som formår at kombinere sø og land, når det kommer til godstransport. En bedre banegodsstrategi vil gøre Danmark mere attraktiv, når gods skal fødes ind på Europas nord-syd korridor, siger direktør i Danske Havne, Bjørn B. Christiansen.

Banedanmark på banen med ny strategi

Andelen af gods i Danmark, som bliver transporteret på bane har de seneste år kun oplevet en negativ udvikling. Det sker, selv om det samlede indenlandske gods er stigende. Hvis det står til Banedanmark skal denne udvikling stoppe.

Banedanmark og staten har de seneste år taget en række initiativer til at få mere gods på bane. Blandt andet er der blevet etableret kombiterminaler på både Esbjerg Havn og Hirtshals Havn. Men det har ikke været nok til at lokke godsoperatører til at øge deres godsaktiviteter til og fra havnene.

Der er ingen tvivl, om at der er rigtigt set, at omlastning af gods skal ske på havnene. Desværre har etableringen af godsterminaler ikke gjort det alene. En ny strategi fra Banedanmark skal sikre, at der er klarhed over, hvornår godstog kan bevæge sig gennem Danmark, afslutter Bjørn B. Christiansen.

For mere information, kontakt kommunikationskonsulent i Danske Havne, Jonatan Sandager Hansen på 2214 3061 eller på jsh@danskehavne.dk

Se flere nyheder fra Danske Havne her

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen