Danmark skal omstille den tunge transport til grøn energi! 

De danske havne er det ideelle sted at kickstarte den grønne omstilling af godstransporten - blandt andet med Power-to-X teknologi. Læs vores to rapporter, "Grønne Erhvervshavne 2020" og "En grøn havnestrategi for Power-to-X" her!

T.v. CEO Henrik Carstensen, Andreas Steenberg, MF og Borgmester Jan Petersen
T.v. CEO Henrik Carstensen, Andreas Steenberg, MF og Borgmester Jan Petersen

Andreas Steenberg (R), Finansordfører og medlem af Folketingets Transportudvalg lagde mandag den 17. maj vejen forbi Grenaa Havn til dialog om havnens infrastrukturelle udfordringer. Sammen med ham fulgte borgmester i Norddjurs Kommune, Jan Petersen (S), som kæmper for, at Djursland prioriteres i regeringens infrastrukturforhandlinger.

Andreas Steenberg bakker op om Grenaa Havns og Jan Petersens fælles ønske om en bedre infrastruktur til Grenaa:

”Regeringen har rigtig mange gode projekter med i deres infrastrukturudspil når man ser rundt omkring i Danmark, men i Radikale Venstre mener vi, at Djursland er underprioriteret”.

Superlandevej til Grenaa
”Jeg er stor fortaler for den vision vi har i Radikale Venstre om, at alle byer over ti-tusind indbyggere skal kobles på nærmeste motorvej med en superlandevej (2+1 landevej). Det er denne vision, vi mener, også skal indbefatte Grenaa. Derfor håber vi, at vi kan få Djursland mere med i forhandlingerne”, fastslår Andreas Steenberg.

Norddjurs Kommunes borgmester Jan Petersen er glad for den gode kontakt til Andreas Steenberg og mener, at den dagsorden Radikale Venstre præsenterer passer godt til situationen i Norddjurs Kommune.

”Vi har i mange år arbejdet for en bedre infrastruktur til Djursland blandt andet af hensyn til Grenaa Havn og korridoren til Sverige, som er i rivende udvikling”, fastslår Jan Petersen og fremhæver, ligesom Grenaa Havns CEO Henrik Carstensen, også klimaet som et afgørende argument.

Søvejen udløser klimagevinster
I infrastrukturplanen for 2035 Danmark Fremad er det et direkte fokusområde, at der skal være bedre adgangsveje til de danske havne særligt fordi, at havne er knudepunkter for klimavenlig transport af søvejen.

”Og det er jo lige præcis det, vi arbejder helhjertet efter her i Grenaa”, fastslår Henrik Carstensen CEO, Grenaa Havn A/S.

”- I forhold til dem, vi skal måle os op imod, er vi den eneste havn, der ikke har en moderniseret infrastruktur. Det er nok ikke en hemmelighed længere, at vi føler os meget overset i disponeringen af de kommende optimeringer af landets infrastruktur.

Vi kan afhjælpe en del af trængslen på vejene og samtidig hjælpe miljøet ved at få flere lastbiler ud at sejle. I Grenaa har vi et vigtigt hængsel til Sverige med Grenaa-Halmstad forbindelsen. Lige nu benytter mere end 37.000 lastbiler årligt den blå motorvej mellem Grenaa og Halmstad. Når Stena Line indfører endnu en færge, estimeres at yderligere 30.000 lastbiler vil benytte færgeruten. Vores beregninger viser, at det vil give en CO2-besparelse på 53 %. Men succesen på søvejen kræver at infrastrukturen på land følger med. Derfor er det glædeligt at Andreas Steenberg bakker op om vores arbejde for dette”.

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen