Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Logo Interreg Baltic Sea

Danske Havne var til stede til konferencen ”The future of maritime Safety & Security and Clean Shipping in the Baltic Sea Region”, som blev afholdt i Bruxelles den 30. maj. Konferencen var arrangereret af Søfartsstyrelserne i Danmark og Finland. Styrelserne fra begge lande er tovholdere for skibsfart og sikkerhed under Østersøstrategien.

Formålet med konferencen var at bringe EU-politikere, industrien og ledende personer for igangværende EU-flagprojekter, sammen til en drøftelse om den fremtidige prioritering i Østersøområdet.

I løbet af dagen blev forskellige igangværende EU-projekter fremvist, hvor der blev givet eksempler på hvordan digitalisering og E-Navigation kan medvirke til at sikre en mere miljøforsvarlig skibsfart.

Konklusionen fra konferencen er at, der blandt politikere og i industrien skal sættes fokus på:

  • Bedre og mere samarbejde på tværs af Østersøregionen
  • Øget håndhævelse af eksisterende miljølovgivningen, frem for ny lovgivning
  • Sikre at de maritime uddannelser kan imødekomme fremtidens behov – særligt den digitale fremgang, som også havnene kommer til at mærke.

Ved spørgsmål, kontakt Danske Havnes miljøkonsulent, Helene Repsdorph på hr@danskehavne.dk eller på 2069 8787

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen