Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Logo SKAT

Spørgsmålet er interessant, da midler til bl.a. havneinfrastruktur har til formål at skabe grønne brændstofalternativer, effektivitet, vækst og maritime job. Det er meget omkostningskrævende at ansøge om EU-midler, hvorfor beskatning af EU-tilskud er med til at gøre EU-programmer mindre attraktive med mindre der er tale om meget store tocifrede investeringer. Værre er, at EU-programmer derved bliver genstand for unfair konkurrence, når medlemsstater ikke har ens skatteregler. Det rammer Danmark.

De danske skattemyndigheder har oplyst, at den europæiske TEN-T-finansiering modtaget af danske virksomheder behandles som almindelige indtægter og kan være genstand for 23,5 pct. skat i henhold til § 17 (1) i lovbekendtgørelse nr. 680 af den 20. maj 2015 lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v. De danske skattemyndigheder fastholder, at det er berettiget, fordi EU-Domstolen ikke har udstedt nogle domme for at forhindre beskatning af sådanne EU-tilskud.

Projekter, for hvilke EU-midler er godkendt, kan blive vanskeligt at gennemføre, hvis europæiske tilskud (herunder TEN-T-finansiering) beskattes i medlemsstaten. Beskatning af EU-midler kunne derfor underminere de europæiske bestræbelser på at opnå bæredygtighed, for eksempel med hensyn til danske projekter inden for transportsektoren, herunder projekter om elektrificering af færger og brug af flydende naturgas i stedet for almindelig brændstof i shipping.

EU-politikerne Christel Schaldemoses og Bendt Bendtsens spørgsmål

  • Har Kommissionen kendskab til, om andre medlemsstater beskatter EU-finansiering af private projekter på samme måde?
  • Er Kommissionen af den opfattelse, at medlemsstaterne har ret til at beskatte EU-tilskud?
  • Er Kommissionen enig i, at beskatning af TEN-T-tilskud undergraver formålet med TEN-T-programmet og kunne bringe gennemførelsen af vigtige projekter i fare?

Transportkommissær Violeta Bulc’ svar

  • Kommissionen har modtaget bekræftelse på, at de danske skattemyndigheder (SKAT) skønner, at TEN-T-støtte er en skattepligtig indkomst for redere. Kommissionen noterer sig EU-politikernes bekymringer, men har ladet sig forstå, at andre medlemsstater beskatter EU-finansiering af private projekter på en lignende måde. Det er faktisk ikke i strid med EU’s finansieringsregler, at en medlemsstat kræver, at de tilskud, der ydes af Kommissionen, bør behandles som indkomst omfattet af indkomst- eller selskabsskatten. Kommissionen har ved flere lejligheder meddelt, at forskelle i de nationale skattelove forhindrer etableringen af ensartede spilleregler og fair konkurrence.

For mere information. Kontakt Bjarne Løf Henriksen, Danske Havne, og læs flere nyheder fra Danske Havne her.

Logo SKAT

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen