Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Ny direktør i Danske Havne Gitte Lillelund Bech har kickstartet sin tur rundt blandt Danske Havnes medlemmer med havnebesøg i Næstved, Guldborgsund, Esbjerg og ADP A/S

Formålet er at lytte og lære. Hvad skal der til for, at havnene kan udvikle sig? Hvad skal der til for, at kunderne bliver og helst vokser. Når kunderne vokser, vokser havnen. Hvor kan Danske Havne som brancheorganisation sætte endnu mere ind som fælles røst for de 68 medlemshavne? Det giver medlemshavnene deres bud på i forbindelse med Gitte Lillelund Bechs rundtur i Danmark.

Rigtige byer har en havn
Rigtige byer har en havn, som havnechef i Næstved Havn påpeger. Men en havn skal også udvikles og forbedres, så havnen på bedst mulig vis kan servicere deres kunder. I Næstved Havn blev der derfor bl.a. talt om bedre infrastruktur, en mere rationel fortolkning af ISPS reglerne (der er ingen grund til at overimplementere), og ikke mindst den nye lodslov og konsekvenserne for Næstved Havn.

I Stubbekøbing og Nykøbing Falster havne fortalte havnechef Allan Lauritzen om det at være havnechef for fire havne (Nykøbing Falster, Orehoved, Stubbekøbing og Gedser Fiskerihavn) og de muligheder, det skaber for at have flere ben at stå på med både færge, fiskeri og gods.

Konkurrencestærke internationalt
I Esbjerg Havn har havnedirektør Ole Ingrisch fokus på konkurrencen fra udlandet. Hvordan kan Esbjerg Havn sikre sig et større kundesegment internationalt? Kagen bliver simpelthen større, hvis danske havne er konkurrencedygtige i forhold til de udenlandske havne i Sverige, Norge og Tyskland.

I ADP A/S er der også på opmærksomhed på konkurrencesituationen internationalt. Den kommende revision af havneloven og de muligheder, der er i A/S organisationsstrukturen blev også drøftet med adm. direktør Jens Peter Peters og havnebestyrelsesformand Arne Tirsgaard.

Gitte Lillelund Bech har flere havnebesøg på bedding. Næste stop i rækken er CMP A/B og Køge Havn.

Se mere om havnebesøgene på Danske Havnes webside.

For mere information. Kontakt Sofie Gravers Jacobsen, Danske Havne.
Fire havnebesøg.jpg

 

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen