Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

vejle havn
vejle havn

Ballastvandkonventionen trådte i kraft den 8. september 2017. Den skal forhindre, at invasive arter spredes når ballastvand fra skibene skal udskiftes.Ballastvand

Ballastvandskonventionen
• Fra den 8. september 2017 skal alle nye skibe have installeret et rensesystem til ballastvand
• Ældre skibe kan vente til 2024 med at have et rensesystem installeret
• Alle skibe bygget før 8. september 2017 uden rensesystem, kan fortsat udskifte deres ballastvand frem til 2024, mindst 50 sømil fra kysten og på mindst 200 meters dybde
• Skibe med rensesystem til ballastvand skal have godkendt certifikat til deres rensesystem.
• Skibe på mere end 400 bruttoton skal have et internationalt ballastvand certifikat. Alle skibe skal have en godkendt Ballast Water Management Plan og en Ballast Water Record Book.
• Miljøstyrelsen fører tilsyn med overholdelsen af reglerne.

Hvad betyder konventionen for de danske havne?
Fjernelse af sedimenter fra ballasttanke bør så vidt muligt gennemføres under kontrollerede forhold i havn, på værft eller i tørdok. De fjernede sedimenter bør så vidt muligt bortskaffes til en sedimentmodtagefacilitet, hvis en sådan er tilgængelig, og det med rimelighed kan lade sig gøre.
Der bør altså findes egnede modtagefaciliteter for sedimenter i havne og terminaler, hvor rengøring eller reparation af ballasttanke sker.

Yderligere oplysningerne om ballastvandkonventionen
Yderligere information om ballastvandkonventionen, samt retningslinjer for håndtering af ballastvand, udarbejdelse af planer mm. kan findes i Bekendtgørelse om håndtering af ballastvand og sedimenter fra skibes ballastvandtanke.

Hvis du/I har yderligere spørgsmål eller kommentarer, er I velkomne til at henvende jer til Kasper Ullum, Miljøkonsulent i Danske Havne, e-mail ku@danskehavne.dk eller tlf. 7211 8101.

Se flere nyheder fra Danske Havne her

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen