Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Østhavn - Esbjerg Havn

Danske Havne lancerer i dag nytænkende bidrag til infrastrukturplan. Vandsiden skal meget mere med, når der planlægges skinner og vej, og der skal investeres mere i dansk styrkeposition på off-shore vind og på den energi-værdikæde, som vindmøller kun er en del af

”Gennemtænkt infrastruktur er en forudsætning for grøn omstilling! Så kort kan det vel i grunden siges,” siger adm. Direktør i brancheorganisationen Danske Havne, Tine Kirk Pedersen.

Det siger hun bl.a. med afsæt i, at transport udgør næsten en tredjedel af EU’s samlede CO2-udledning, heraf stammer langt hovedparten fra vejtransport.

”Det virkeligt nye er, at infrastruktur ikke længere bare er skinner, vej og cykelstier, men også vandsiden. Vi skal gerne have mere gods ud på søen, og kombinationen mellem transport på jernbane og transport på hav er noget, der batter i klimaregnskabet,” siger Tine Kirk Pedersen.

Og batter i klimaregnskabet gør det i særklasse, når strømmen fra off-shore vind kan blive omdannet til klimavenligt brændstof til både skibe, lastbiler og fly, f.eks. brint og brintbaseret diesel. 

Teknologien, der kaldes Power-to-X,  er prioriteret i flere danske havne og naturligt en integreret del af Danske Havnes strategi.

”Off-shore vinden er en afgørende forudsætning for Power-to-X. Vi har i Danmark en klokkeklar styrkeposition på havvindmøller, som vi selvfølgelig skal udnytte, så vi også med offentlige midler prioriterer og investerer i den nødvendige infrastruktur. På den måde bliver den grønne omstilling en dansk win-win og Danmark kan få en europæisk nøglerolle, hvis vi vil og tør, i den grønne omstilling”, siger Tine Kirk Pedersen.

På den måde kan man sige, at blåt møder grønt, når Danske Havne, som er en integreret del af Det Blå Danmark, i dag lancerer sit udspil til infrastrukturplan, der næsten i alle del-elementer indtænker den grønne omstilling og klimanyttige tiltag.

”Omstillingen med grønne tiltag i de danske havne har været i gang i årevis”, fortæller Tine Kirk Pedersen, der bl.a. fremhæver, at de mange havne i dag har etableret landstrømsanlæg til flere skibstyper. Det betyder, at mange skibe, der anløber danske havne, kan tilslutte sig strøm fra land, når de ligger til kaj, så de kan slukke dieselmotoren og dermed skrue dramatisk ned for partikel-udledningen. Nogle skibe er dog stå store, at de ikke kan benytte de nuværende landstrømsanlæg. Det gælder især de store krydstogtskibe, der anløber en række danske krydstogtshavne – når der ikke er Corona-pandemi, forstås. Københavns og Aarhus’ havne er store danske krydstogtsmål, og i begge havne er der således også i den fremlagte plan forslag til strøm fra land til krydstogtsskibe, som de to havne allerede er i gang med det forberedende arbejde på, og har modtaget EU støtte til.

Stat og kommune skal med

”Det er blot afgørende, at politikerne både lokalt og nationalt forstår og anerkender, at det er så dyre projekter, at der nødvendigvis må både kommunale og statslige kroner i projekterne, når havnene er kommet med deres del. Projekterne er nødvendige for den grønne omstilling. De er også nødvendige for at fastholde, udvikle og udvide den glædelige vækst i krydstogtsskibes anløb i danske havne, der både tilfører værdi og vækst og ikke mindst arbejdspladser. Men skal det ske grønt, skal der etableres strøm fra land, og det er en dyr business case”, forklarer Tine Kirk Pedersen.

Og lige nu er der jo Corona-time-out også i krydstogtsturismen, så der er tid og ro til at skabe den økonomiske ramme og etablere de nødvendige anlæg.

Danske Havnes oplæg kommer netop nu, fordi politikerne efter planen her i foråret skal forhandle ny grøn mobilitetsplan. Og her ser Tine Kirk Pedersen det som afgørende for at komme i mål, at havnene i almindelighed tænkes ind og at mulighederne for gods til vands i særdeleshed tænkes ind.

Det kræver investeringer i milliardklassen, og noget er naturligvis dyrere end andet.

”Det siger sig selv, at flytter vi godstransport fra lastbiler på vejene til skibe på vandet, så letter trængslen. Det vil mange bilister blive glade for. Og klimaet vil vinde, fordi vi samtidig sænker forureningen fra vej-transporten”, siger Tine Kirk Pedersen, der gør opmærksom på, at udspillet rummer en række forslag til initiativer i hele Danmark, der både bidrager til at skabe merværdi i havnene, arbejdspladser og øget trafiksikkerhed.

Du kan finde Danske Havnes infrastrukturplan her.

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen