Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

vind

Nyt grønt energi-eventyr begynder på havet

Vinden på vandet er basis for omdannelse af den grønne strøm fra havvindmøllerne til klimavenligt brændstof, f.eks. brint eller brintbaseret diesel til dansk transport og industri. Flere danske havne er langt fremme i dén udvikling

Havnene i Odense, Esbjerg og Aalborg, Lindø Port of Odense, Port of Esbjerg og Port of Aalborg, er front-runnere når det gælder at udnytte og udvikle styrke-positionerne på off-shore vind. Faktisk er havnen i Esbjerg med mere end 150 år på kajen foruden pioner på området også Europas førende havn indenfor håndtering og udskibning vindmøller.

”Udviklingen er entydig og går kun én vej: møllerne bliver større og større”, siger adm. dir. i Lindø Port of Odense, Carsten Aa.

”Her i Odense huser vi allerede produktionen af verdens største masseproducerede naceller  (vindmøllernes ”hoved”, red.) – der laves en ny hver 22. time. Vi har desuden med udvikling af testcenter, anskaffelse af verdens største mobilkran og en gigantisk havneudvidelse sikret vindmølle-industrien optimale vilkår,” siger Carsten Aa.

”Den slags investeringer i vores havne er med til at cementere Danmarks position som foregangsland med løsninger indenfor den grønne omstilling”, tilføjer Carsten Aa, der foruden at være direktør i havnen i Odense også er bestyrelsesformand for brancheorganisationen Danske Havne.

Dermed taler han sig direkte ind i regeringens ambitioner på klimaområdet og infrastruktur-området, som i dag benævnes den grønne mobilitetsplan. Den skal i de kommende måneder forhandles mellem regeringen og Folketinget. Og her vil afsættet naturligt være Forståelsespapiret, udarbejdet mellem S-regeringen og støttepartierne i juni 2019. Her i hedder det bl.a., at ”Vi skal gå forrest i kampen mod klimakrisen. Danmark skal markant hæve ambitionerne for klima, miljø og natur og påtage sig det internationale lederskab for den grønne omstilling.”

Det er direktør for brancheorganisationen Danske Havne, Tine Kirk Pedersens opfattelse, at netop de danske havne nødvendigvis må komme til at spille en nøglerolle i processen med at indfri regeringens ambitioner. Havnene har infrastrukturen og udgangspunktet. Der skal blot investeres. Derfor fremlagde brancheorganisationen også i mandags for regering og Folketinget sit forslag til infrastrukturplan.

Vingerne nu for store til vejene

I lighed med andre danske havne, b.la. Aalborg, har Lindø Port of Odense med sine initiativer målrettet og med fuld fart kastet sig ind i den grønne omstilling og løsningerne på den grønne omstilling.

De stadig større havvindmøller kaster foruden grøn energi også arbejdspladser af sig. WindDenmark anslog i sommeren 2020, at en produceret gigawatt giver 4.900 arbejdspladser i direkte involverede virksomheder og næsten det dobbelte oveni i virksomheder tilknyttet på forskellig vis.

Der er anslået er 90.000 jobs i Danmark afledt af vindindustrien.  De mange stillinger kaster anslået ca. 30 milliarder kroner af sig i skatter og afgifter som indtægter til den danske stat.

Bl.a. Dansk Energi pegede i maj i fjor i en analyse sammen med Energinet på, at omdannelsen af strømmen fra netop havvindmøllerne til klimavenligt brændstof til måde skibe, fly, lastbiler og industri i form af f.eks. brint eller brintbaseret diesel kan blive det nye, ”grønne danske eventyr”, som de benævnte det i en pressemeddelelse 14. maj 2020.

Ved Aalborg havn ligger verdens største fabriksenhed til produktion af vindmøllevinger med eget tilhørende testsite, verdens største uafhængige testcenter for vindmøllevinger samt en verdensførende producent af de stadigt større off-shore vindmøllefundamenter. Havnen ved Limfjorden indtager dermed en nøglerolle for Danmarks styrkeposition indenfor off-shore vind.

”De nyeste vinger er nu stå store, at de ikke længere kan transporteres på veje. Og vi forventer, at antallet af udskibede vindmøllevinger vil stige voldsomt over de kommende år,” siger adm. direktør Claus Holstein, Port of Aalborg.

”Derfor skal vi etablere 750 meter ny kaj både med strong-points til tunge løft og bagland. Det koster over 100 mio. kroner,” fortæller Claus Holstein. Dermed er også Port of Aalborg fremme på beatet med investeringer, der både løfter den grønne omstilling og skaber arbejdspladser.

Man tænker ikke over det, når man ser de store havvindmøllevinger, men roden af vingerne – den del, der boltes fast på navet – er ved at være mere end 4,3 meter i diameter, som er standard-brohøjden i Danmark og store dele af Europa.

I Esbjerg har man prioriteret et dobbelt-projekt. Man skal både øge besejlingsforholdene og gøre klar til installation af den næste generation af havvindmøller.

”For fortsat at kunne bidrage målrettet til den grønne omstilling i Europa og samtidig fastholde positionen som epicenter for installation af off-shorevindmølleparker, har vi brug for større arealer og klargøring for de fremtidige installations-projekter,” forklarer havnedirektør Dennis Jul Pedersen.

”Og heldigvis går de to ting hånd i hånd, for ved at udvide havnens arealer og øge besejlingsforholdene, gør vi klar til fortsat at kunne supportere installation af havvindmøller i Danmark, Tyskland og Holland”, siger han.

Derfor skal Esbjerg havn investere i at forstærke kajområdet som bruges til at samle vindmølletårne, før de lastes på de store installationsskibe, som under denne operation skal stå på specialbyggede stenpuder.

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen