Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

DEBAT: I dag varierer reglerne for vindmøller på tværs af landegrænser, og dét koster. Sådan lyder budskabet fra fem brancheorganisationer, der mener, at fælles regler vil drive prisen på vind ned og lette markedsaktørernes produktion markant.

Af Anders Stouge, Troels Ranis, Jan Hylleberg, Gitte Lillelund Bech & Jakob Ullegård Hhv. vicedirektør i Dansk Energi, branchedirektør i DI Energi, adm. direktør i Vindmølleindustrien, adm. direktør i Dansk Havne og direktør i Danmarks Rederiforening.

Danmark kan noget på vindområdet
Vi er i dag verdensførende både når det gælder havvindmølleproducenter, udviklere af havvindmølleparker, rederier og havne.

Vi er hjem for en stærk kompetenceklynge af internationalt orienterede virksomheder, der fremstiller, opstiller, servicerer og investerer i havvindmølleparker i store dele af verden.

Det er altså en ægte styrkeposition – og vel at mærke inden for en energiform, som globalt hører fremtiden til.

Omkostningerne skal ned
Spørger man EU’s eget analyseinstitut, så forventer det en tredobling fra 2014 til 2020 af den globale havvindkapacitet. Og i det næste årti forventes en yderligere accelerering af udbygningen i Europa.

Der er altså et stort marked, som rækker langt ud over Danmarks grænser, men hvor arbejdspladserne og eksportindtægterne i høj grad kan falde inden for Danmarks grænser.

Men selvom havvind allerede i dag falder i pris – senest dokumenteret ved prisen på havvindmølleparken Horns Rev 3 – så skal omkostningerne længere ned. Det er en bunden opgave, at industrien fortsætter den positive udvikling netop her. Det kræver innovation i alt lige fra finansiering over teknologi til processerne. Men det kræver også, at rammerne bliver optimale.

Stor interesse for Nord- og Østersøen
Her står vi med gode muligheder i Nord- og Østersøen. Helt konkret vurderer EU-Kommissionen, at havvind alene i Nordsøen kan dække mellem 4-12 procent af EU’s elforbrug inden 2030. For det er netop her og i Østersøen, at langt den største del af udbygningen finder sted. Og der er mange aktører, hvilket er et sundhedstegn.

Når et rekordstort antal af syv konsortier ønsker at give bud på at opføre den danske havvindmøllepark ved Kriegers Flak, så viser det en mere moden industri. Det giver alt andet lige konkurrence – og dermed lavere priser.

Men i dag er det sådan, at der er forskellige krav og regler, når det gælder opstilling af vindmøller ud for eksempelvis Holland, Tyskland, Storbritannien og Danmark. Det gav god mening, da udbygningen tog de første spæde skridt. Men ikke i dag, da havvind er en international milliardindustri, hvor der indkøbes på et stort marked blandt et væld af udbydere.

Ensarterede regler driver prisen ned
Derfor går vi fem organisationer nu sammen om at kæmpe for ensartede regler.

Der skal være ens krav til et skib, som sejler reparatører til og fra havvindmøllerne, uanset om det er ud for Danmark eller Tyskland. Der bør være ens krav til fundamenterne, uanset om det er et hollandsk eller britisk projekt. Der bør være mere ens rammer for både, hvem der bærer risikoen, og hvem der har ansvaret for kablerne til havvindmølleparker.

Dertil kommer, at ejerne af transmissionsnettene på land rundt om eksempelvis Nordsøen skal gå langt mere i takt, når det drejer sig om investeringer i en integreret europæisk netinfrastruktur.

Hvorfor? For så skal markedsaktørerne kun indrette deres produktion efter en samlet standard, og det driver prisen nedad.

Havvind som fælles europæisk ressource
Vi tror på, at en regional tilgang omkring især Nordsøen vil være til gavn for alle parter.

Heldigvis har EU allerede set mulighederne for at reducere prisen på havvind yderligere ad denne vej. Men i sidste ende påhviler det landene selv at sikre fremdrift. Derfor er det også oplagt, at regeringen kommer ind i kampen her og får skabt dialog med nabolandene om emnet. Herunder også tager hul på en dialog om, hvordan landene i fællesskab bedst støtter havvindmølleprojekter.

På Energistyrelsens initiativ blev der i marts i år afholdt det første møde i et nyt tværnationalt forum for havvind. Der bør fra dansk side følges op på dette gode første initiativ. Danmark skal være klar til at søge indflydelse og skubbe på, når det hollandske EU-formandskab til foråret sætter fokus på Nordsøen som fælles europæisk ressource og vækstdriver.

Vi ser frem til at bidrage med fakta og forslag til, hvordan det konkret kan gøres. Nu handler det om at få sat gang i maskineriet, så vi indenfor en årrække har et marked på tværs af havgrænserne, som stiller ens krav.

Det giver billigere energi, og dermed i sidste ende et større marked for den stærke, danske industri inden for havvind.

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen