Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Danske Havnes bestyrelsesformand, Carsten Aa
Danske Havnes bestyrelsesformand, Carsten Aa

Carsten Aa, der til daglig er administrerende direktør i Lindø Port of Odense, bliver ny bestyrelsesformand for brancheorganisationen Danske Havne. Det er Ole Ingrisch, der takker af efter 16 års aktivitet i organisationen, de seneste fire som formand, der nu giver stafetten videre til Carsten Aa.

Ole Ingrisch træder samtidig helt ud af Danske Havnes bestyrelse, da han hidtil har siddet på et mandat fra Esbjerg Havn. Posten overtages af Esbjerg Havns direktør Dennis Jul Pedersen.

”Danske Havne er en brancheorganisation i fin form. Vi har i de seneste år professionaliseret og strømlinet organisationen, og vi er – som resten af branchen – kommet godt ud på den anden side af finanskrisen. Fokus ligger nu på en bæredygtig fremtid med nye muligheder for havnene,” siger Ole Ingrisch og nævner kun en enkelt ting, han gerne havde fulgt til dørs i sin tid i formandsstolen:

”Jeg ville gerne have afsluttet arbejdet med den nye havnelov, men den er nu udskudt, og derfor er der nu også god tid til, at en ny formand kan sætte sig til rette og kæmpe for vores medlemmers interesser, når havneloven skal revideres. Det er Carsten den helt rette til.”

Erfaringer fra succes på Fyn

Den nye formand, Carsten Aa, er 55 år og bor i Odense, og han glæder sig til den nye opgave:

”Jeg vil gerne sige tak til Ole Ingrisch for det store arbejde, han har ydet for Danske Havne og for branchen i det hele taget igennem mange år. Det er en tung arv at løfte, men jeg glæder mig meget til at give mig i kast med udfordringerne.”

Lindø Port of Odense har med Carsten Aa i spidsen haft vokseværk de senere år, og i dag skaber havnen i alt over 6.500 arbejdspladser, konkluderede en rapport fra SDU sidste år. Lindø i Munkebo, hvor havnen flyttede ud fra Odense centrum i 2014, har gennemgået en omfattende specialisering, og der er investeret mange hundrede millioner kroner på det gamle værftsområde. Det er blandt andet erfaringerne fra denne transformation, som Carsten Aa vil drage nytte af i sin nye rolle.

Havnenes næste store transformation

Da landets erhvervshavne omkring årtusindskiftet skiftede ejere fra staten til kommunerne, gik en transformation af sektoren i gang, og Carsten Aa ser de kommende år som den næste store transformation for havnene:

”Selvom der selvfølgelig er konkurrence mellem havnene i dag, så ser jeg os som en samlet branche, og det er også det, der skal løfte hele sektoren ind i fremtiden. Havnene vil blive yderligere specialiserede i takt med kommercialiseringen, og vi skal samarbejde endnu bedre end i dag for at imødekomme et nyt og ændret ønske fra markedet. Hvis vi indretter os efter en bæredygtig fremtid, vil der være endnu flere arbejdspladser og endnu mere vækst for havnene at generere, så de i endnu højere grad kan være vækstmotorer rundt omkring i hele landet. Industrien vokser, og det er i det billede, vi skal se havnene: Som dem, der betjener store dele af en voksende industri,” understreger Carsten Aa.

Øget samarbejde i Det Blå Danmark

Den nye formand har været direktør i Lindø Port of Odense siden 2005, og inden da var han ansat i Esbjerg Havn. Det er altså en mand, der efter mange år kender branchen indgående, og han har tænkt sig at fortsætte samarbejdet med de andre dele af Det Blå Danmark:

”Vi hænger uløseligt sammen med rederierne, havnevirksomhederne, skibsmæglerne og hele den maritime industri, for Danmark er og bliver en søfartsnation, og vi er store og stærke, når vi løfter i flok. Havnene vil med mig i spidsen fortsat løfte vores del af opgaverne i Det Blå Danmark, hvor vi arbejder for at flytte mere gods fra asfalt til de blå motorveje. Det gavner miljøet, og det giver bedre sikkerhed og fremkommelighed på vejene. Som formand vil jeg samarbejde bredt for multimodale løsninger, så jeg vil også række hånden ud mod eksempelvis transport- og logistikbranchen. Og så skal havnene naturligt være en del af regeringens nye infrastrukturplan, det har manglet indtil nu.”

For yderligere kommentarer, kontakt Tine Kirk Pedersen på 20 20 86 15 eller Carsten Aa på 22 94 44 00. 

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen