Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

carsten-aa-ugens-havn-lindoe-port-of-odense

Carsten Aa, adm. direktør, Lindø port of Odense

Hvad indebærer det at være direktør for Lindø port of Odense?
Lad mig starte med at fortælle, hvad Lindø port of Odense dækker over. Indtil 2014 var jeg direktør for Odense Havn. Den 1. januar 2014 overtog Odense Havn Lindø Industripark A/S, og dermed er jeg nu direktør for den samlede enhed Odense Havn og Lindø Industripark A/S, som vi kalder Lindø port of Odense. Den samlede enhed dækker over, at vi har slået det hele sammen – organisation og forretning – det er sådan set kun selskabs- og dermed regnskabsmæssigt, at det stadig er to enheder.

Hvorfor overtog Odense Havn Lindø Industripark?
Vi skal tilbage til 2009, hvor det blev meldt ud, at Odense Staalskibsværft ville stoppe nybygning af skibe og lukke værftet. Så allerede i 2009 begyndte Odense Havns overvejelser om at købe området. Det var oplagt at udvide aktiviteterne i Odense Havn med forretningsområder, der lå i naturlig forlængelse af de eksisterende. Tilsammen var der potentiale til en havn af både national og international betydning.

Efter 2009 gik der nogle år, hvor Lindø Industripark blev udviklet med etablering af en lang række virksomheder og projekter på området. I 2012 gik vi i nærmere dialog med A.P. Møller-Mærsk, ejerne af industriparken, om overtage den, og i 2013 blev det en realitet. Den 1. januar 2014 blev jeg dermed direktør for det nuværende Lindø port of Odense.

Ideen med at slå de to enheder sammen var, at vi har megen faglig overlap og fælles opgavetyper, og ved at samle driften, kunne vi optimere forretningen og få ”muskler” til den videre udvikling.
Enheden Odense Havn er både den gamle bynære havn inde i Odense og den Lindøterminal, Odense Havn allerede havde etableret inden overtagelsen. Odense Havn er stærk på det traditionelle løsgods og udlejning af havnearealer, mens Lindø Industripark er specialiseret inden for Maritim- og Offshoreindustri og er en egentlig industriklynge for de blå industrier.
På den måde komplimenterer de to enheder hinanden rigtig godt. Med de forskellige forretningsområder betyder det, at der fagligt kan udveksles ideer og arbejdes på tværs af fagligheder.
Den store ide er at få en større pallette på forretningen og udnytte vores ressourcer på kryds og tværs. Det var ideen, som har vist sig at fungere godt i praksis. Der er nok at rive i, så vi er ved at ansætte flere medarbejdere til at deltage i driften. Om kort tid nærmer vi os 70 medarbejdere i Lindø port of Odense.

Der sker en del byudvikling i Odense inderhavn, hvad er havnens rolle?
Den indre del af Odense Havn ligger rigtigt tæt på byens centrum. De, der kommer i Odense vil kunne se, at der sker meget i både byen og på havnen. Det er en del af vores forretningsområde, at vi konverterer og sælger industrimatrikler til boligområder – og processen er i fuld gang. Sammen med kommunen arbejder vi på en revideret lokalplan for havnen, og vi oplever, at investeringslysten på fast ejendom er begyndt at stige igen. Et område som Odense Havn er et attraktivt boligområde tæt ved både skov og vand. Samtidig kører vi en proces, hvor vi, i det omfang der er interesse, tilbyder industrivirksomheder fra inderhavnen at flytte ud til Lindø.

Hvad er Odense Havn rolle med Odins Bro?
Vores administrative hovedkontor er flyttet fra inderhavnen til vores nye og energirigtige Havnehus tæt ved Odins Bro, hvorfra brovagten har overblik over trafikken på både broen og i kanalen. Odense Kommune, som ejer broen, der er en vigtig del af byens infrastruktur, har overdraget ansvaret for åbning og lukning af broen til os. Vores medarbejdere i Brovagten sørger for, at skibe indenfor både erhverv og privat sejlads kan få passage, og at biltrafikken over broen i disse perioder holdes tilbage. Jeg kan da også lige nævne, at Odins Bro faktisk er Nordeuropas største dobbelte svingbro, så det er noget af et syn, når den drejer vejbanerne hver sin vej for at åbne for skibe i kanalen.

Hvad sker der med industriudviklingen på havnen?
Inden for relativt få år, vil det være på Lindø, det foregår. Her samler vi de tunge – og også støjende aktiviteter. Her er plads til produktion af store og tunge emner, og der er mange underleverandører indenfor næsten alt i den blå industri. Vi har reparationsværft, vindmølleindustri – herunder produktion af naceller, produktion af jacket fundamenter, diverse stålkonstruktioner til maritimt brug, og samtidig har vi fortsat en stor og vigtig forretning indenfor løsgods, altså skrot, sten og grus, hvor vi laster og losser for kunder, som oplagrer på kajer og bagarealer. Vigtigt på Lindø er desuden de testfaciliteter, som LORC har etableret med forskellige testmuligheder af enheder til primært vindmølleindustrien.

Med al den megen aktivitet vi har, betyder det, at vi har brug for mere plads. Vi er i gang med at inddrage de arealer, vi ejer på Lindø, men som endnu ikke har været aktiveret. Arealerne har for en stor dels vedkommende været forpagtet ud til landmænd i området. Men det areal alene er ikke nok. Vi skal have udvidet med knap 500.000 ekstra kvadratmeter og næsten en kilometer ekstra kaj.
Den type udvidelse er selvfølgelig et omfattende projekt, der skal arbejdes med over de kommende år. Vi har startet indpumpningen, og de første konturer af havneudvidelsen er allerede synlige. Der er stor efterspørgsel på arealerne allerede, så efterhånden som vi bliver færdige med områderne, overtager nye virksomheder pladsen.

Hvad betyder det at være en del af den blå klynge på Lindø?
Vi gør meget ud af at understøtte klyngetankegangen på hele Lindø – også på den nye havneudvidelse. For at styrke samarbejdet mellem virksomhederne og udviklingen på området arbejder vi på at tilføre mere til vores kunder end ’bare’ at være udlejere, bl.a. kan man på Lindø få løftet og kørt op til 1000 tons, og det er to af de elementer, som vi har specialiseret os inden for, og som skal være med til at tiltrække endnu flere virksomheder og projekter. Vi tror nemlig på, at specialisering på havnene er vejen frem; jo mere specialiseret og konkurrencedygtig hver havn er, desto stærkere står den samlede industri i Danmark i kampen om at tiltrække udenlandske kunder og projekter til Danmark.
Ud over det praktiske og produktionsmæssige, så understøtter vi også virksomhederne med netværksmøder. Her kan nye ideer opstå og samarbejdspartnere findes. Vi har også lavet et Lindø Showroom, som ligger ved indgangen til den store fælles kontorbygning. Det fungerer som venteområde for gæster, der skal besøge virksomheder, og mange får dermed mulighed for at se virksomhederne på Lindøs brochurer og salgsmaterialer. Det fremmer virksomhedernes synlighed, og mulighed for at nye ideer til samarbejder dukker op i ventetiden. Og sidste skud på stammen omkring nye tiltag på Lindø er LUC – Lindø Uddannelses Center.

Hvordan passer et uddannelsescenter ind på en havn?
Det handler om at understøtte virksomhedernes behov for kvalificeret arbejdskraft. Det har alle hårdt brug for både her og nu og i fremtiden.
Vi har indledt et samarbejde med fire lokale uddannelsesinstitutioner; Syddansk Erhvervsskole, Erhvervsakademiet Lillebælt, SIMAC og SDU, og de får til huse i en bygning, hvor der bliver projektkontorer, mødelokale og et værksted, der kan bruges i lærlingeforløb. Det kan fx være en flexlærling, der har praktikforløb i flere virksomheder, og som kan bruge LUCs lokaler som skoleværksted og blive opdateret på konpetencer mellem praktikpladser.
Her kan der også laves tværgående projekter mellem virksomheder og studerende, eksempelvis kommende smede, ingeniører og maskinmestre. Det er kongstanken, at vi får kombineret de kloge hoveder og de kloge hænder – og gør det attraktivt for unge mennesker at få et spændende og udviklende arbejdsliv som del af de blå industrier.

Fakta om Lindø port of Odense:
Størrelse: 6,4 mio. kvadratmeter + 500.000 kvadratmeter havneudvidelse
Antal anløb 2015: 1.434
Krydstogt: 0
Færgelinjer: 0
Antal virksomheder på havnen: 147
Antal medarbejdere: 68
Havnens betydning for arbejdspladser: Der går p.t. mellem 2400 og 2500 personer gennem porten dagligt.
Gods 2015: 2,4 mio. tons
Hjemmeside: www.lpo.dk
Profil-film https://www.youtube.com/watch?v=umS_hioboug

luftfoto-fint-ugens-havn-lindoe-port-of-odense
Her ses første indpumpning af sand til havneudvidelsen på Lindø

odinsbro-ugens-havn-lindoe-port-of-odense
Her ses det nye miljøvenlige Havnehus ved siden af Odins Bro

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen