Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Foto trm CEF

Transportministeriet skriver på deres hjemmeside:

Europa-Kommissionen har opslået en ansøgningsrunde om EU-midler inden for transportdelen af EU’s infrastrukturfond, Connecting Europe Facility (CEF). Fonden støtter udbygningen af det transeuropæiske transportnet (TEN-T).

penge

15. juni 2018

Der er afsat 450 mio. EUR i direkte EU-støtte til ansøgningsrunden, svarende til knapt 3,4 mia. kr. Ansøgningsrunden henvender sig til både offentlige og private aktører.

Der kan i denne runde både søges om EU-støtte til ’’works’’ (opførsel af anlæg, bygning af ny infrastruktur eller tilsvarende) og til ’’studies’’ (forarbejder, planlægning, projektering, m.v.).

Ansøgningsrunden har syv prioriteter, som er:

  • Rail interoperability
  • European Rail Traffic Management Systems (ERTMS)
  • Safe and secure infrastructure
  • Innovation and new technologies
  • Intelligent Transport Services for road (ITS)
  • Multimodal logistics platforms
  • River Information Services (RIS)

Sidstnævnte kategori, River Information Services (RIS), er ikke relevant for danske ansøgere, da Danmark ikke har indre vandveje i TEN-T-forstand.

Se ansøgningsmaterialet for de præcise krav og/eller skriv til Kommissionens Helpdesk (se adressen nederst), hvis du er i tvivl, om du kan søge om EU-støtte til dit projekt.

Se mere på Transportministeriets hjemmeside her.

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen