Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Østhavn - Esbjerg Havn

I dag offentliggøres planen for Europas største Power-to-X-anlæg, som skal bygges i Esbjerg. Anlægget skal omdanne havvindmøllestrøm til CO2-fri ammoniak, som kan indgå i produktionen af CO2-fri gødning til landbruget og CO2-frit grønt brændstof til skibsfart. Og samtidig vil overskudsvarmen fra anlægget blive brugt til at opvarme op mod en tredjedel af husstandene i Esbjerg. Anlægget omfatter en elektrolysator på 1GW.  Samlet set forventes anlægget at kunne reducere CO2-udledningen med op til 1,5 millioner tons årligt – eller hvad der svarer til at fjerne 730.000 biler fra vejene.

Arla, Danish Crown, DLG, A. P. Møller – Mærsk og DFDS ser anlægget som en vigtig del af overgangen til en ikke-fossil fremtid og har derfor indgået en aftale med CIP om at understøtte afsætningen af den CO2-fri ammoniak.

Bag projektet står fondsforvalteren Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), som ud over at samarbejde med partnere i landbruget og søfarten er gået sammen med en række investorer, Esbjerg Kommune og DIN Forsyning for at realisere projektet.

”Det er en markant milepæl for den grønne omstilling i Danmark. Power-to-X-anlægget i Esbjerg bliver et mærkbart løft for udbygningen af Power-to-X i Danmark, som vil tage fart i den kommende tid. Sammen med vores samarbejdspartnere indenfor landbrug og fødevarer og i skibsfarten, vil vi med projektet kunne bidrage til at reducere CO2 aftrykket fra landbrug og skibsfart,” siger Christian Skakkebæk, Senior Partner i CIP.

Power-to-X er afgørende for at gøre landbruget og skibsindustrien klimavenligt

For landbruget og for skibsindustrien, er det afgørende med Power-to-X-løsninger, hvis de skal kunne nå deres markante klimaambitioner. En stor del af deres produktion kan nemlig ikke elektrificeres.

I dag importerer mange danske landmænd deres kunstgødning, som ikke er klimavenligt, da det er produceret på energi fra naturgas og kul. Men med anlægget i Esbjerg vil landbruget fremover få adgang til CO2-fri kunstgødning. Brugen af gødning er nødvendig for at kunne fastholde et højt produktionsniveau, og dermed brødføde verdens befolkning. Anlægget i Esbjerg har kapacitet til at erstatte hele den danske landbrugssektors forbrug af fossilbaseret kunstgødning med CO2-fri kunstgødning. Tilsvarende har skibsfarten behov for nye grønne brændstoffer, som kan erstatte de eksisterende fossile brændsler.

”Landbruget og skibsfarten har brug for nye teknologier for at nå deres ambitiøse klimamål. Løsninger som Power-to-X er derfor afgørende for den næste fase af den grønne omstilling. I CIP er vi meget glade for samarbejdet med de ambitiøse og visionære virksomheder inden for både landbrug og skibsfarten, således at vi har mulighed for at vise at denne slags løsninger kan realises ” siger Christian Skakkebæk, Senior Partner i CIP, med ansvar for CIPs nye Energy Transition Fund.  

CIP har planlagt flere investeringer i Power-to-X og andre teknologier, som også understøtter ambitionen om en fossilfri fremtid. Dette anlæg er den første investering indenfor CIPs nye Energy Transition Fund.

Spår nyt Power-to-X-eventyr på vej til regionen

For Esbjergs borgmester, Jesper Frost Rasmussen, er det helt naturligt at anlægget kommer til Esbjerg:

”De seneste ti år har vi været Europas og verdens center for udskibning af vindmøller. Nu påbegynder vi en ny æra, hvor Esbjerg i bredere forstand bliver centrum for grøn energi i hele Nordsø-området, hvilket styrker Esbjergs position som byen, hvor den grønne omstilling har højeste prioritet. Vores mål er, at Esbjerg allerede er CO2 neutral i 2030, og dette” er et vigtigt skridt på vejen, siger Jesper Frost Rasmussen, borgmester i Esbjerg Kommune (V).

Samtidig forventer Esbjergs borgmester også, at regionen som helhed vil nyde godt af tiltaget. Den geografiske placering tæt på de mange vindmøller på vestkysten vil styrke mulighederne fremadrettet:

”Med de yderligere planer der er for udbygning af havvind, så som Energiøen her på vestkysten, så vil vi nok se flere tiltag i mindre målestok. Det betyder vækst og beskæftigelse for hele vores område – og det placerer Danmark solidt på det globale bæredygtigheds-verdenskort.” siger Jesper Frost Rasmussen, borgmester i Esbjerg Kommune

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen