Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Ophugning

Danmark tiltræder Hong Kong-konventionen

Folketinget har den 9. maj 2017 vedtaget det lovforslag, der gør det muligt for Danmark at tiltræde Hong Kong-konventionen. Konventionen, der håndhæves af FN, skal sikre at både mennesker og miljø bliver beskyttet, når udtjente skibe skal ophugges.

Selvom Danmark har tiltrådt konventionen, er den ikke gældende endnu. Det er den først når mindst 15 lande tilslutter sig, og de lande tilsammen repræsenterer mindst 40 % af den samlede handelsflåde. Danmark er det 7. land der har tiltrådt konventionen. De andre lande er Norge, Congo, Frankrig, Belgien, Panama og Tyrkiet.

Derfor kan den danske tiltrædelse af konventionen ikke uden videre oversættes til flere danske ordrer inden for ophugning, men den er et skridt i den rigtig retning, siger Bjørn B. Christiansen, direktør for Danske Havne.

Dansk blåstempling af miljøfokus

Danske værfter, og danske havne, har i forvejen faciliteter, der sikrer en miljørigtig ophugning af både skibe og borerigge. Der findes 18 EU godkendte værfter til ophugning af skibe, og to af dem ligger i Danmark: Fornæs på Grenaa Havn og Smedegaarden ved Esbjerg Havn. Danmarks tiltrædelse af konventionen er endnu en blåstempling af det danske fokus på miljø og bæredygtighed.

Hong Kong-konventionen vil for de danske rederier betyde, at skibe under dansk flag skal ophugges og dekommissioneres i overensstemmelse med konventionen. Danske værfter er konkurrencedygtige inden for miljørigtig håndtering af udtjente skibe, men prisstrukturen og kapaciteten hos danske værfter er dog med til, at rederier vælger at få sine skibe ophugget på værfter i eksempelvis Asien.

Danske Havne håber, at den danske tiltrædelse af Hong Kong-konventionen vil føre til, at Danmark vedbliver med at have en status som et miljørigtigt forgangsland.

Skibsophugning og Hong Kong-konventionen

  • Når konventionen træder i kraft, forpligter de lande, som har tiltrådt konventionen, sig til, at deres skibe bliver ophugget på anlæg, der overholder konventionens krav, og at landets skibsophugningsvirksomheder kun ophugger skibe på en måde, der overholder konventionens krav.
  • Både de store flagstater og de store skibsophugningsstater skal tiltræde konventionen, før den kan træde i kraft.
  • Indtil videre har Danmark, Norge, Congo, Frankrig, Belgien, Panama og Tyrkiet tiltrådt konventionen.
  • Indien har meldt ud, at de er klar til at tiltræde, når EU-landene har tiltrådt konventionen.
  • På verdensplan bliver ca. 1.000 handelsskibe hvert år hugget op.
  • Langt de fleste skibe sendes til Asien og bliver ophugget under uordnede forhold, f.eks. i Bangladesh.
  • Danskopererede skibe bliver typisk ophugget på værfter i Indien, Kina og Tyrkiet, men også en lille del i Danmark.
  • Ifølge Danmarks Rederiforening sendes i alt ca. 10 danske skibe til ophugning om året.

Læs i øvrigt artiklen fra Grenaa Havns blad, Support, om Fornæsværftet. Et dansk værft i international topklasse, der kæmper for harmoniserede rammevilkår på miljøområdet.

Læs Miljøstyrelsens notat om Danmarks tiltrædelse af Hong Kong konventionen her.

 

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen