Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

admin-ajax (28)

Som den første erhvervshavn tilbyder Grenaa Havn nu borerigge og skibe billig og fleksibel strøm fra mobilt landstrømsanlæg. Anlægget er samtidig det største i en dansk erhvervshavn, og havnen mønstrer nu både landets største mobile og fast installerede landstrømsanlæg.

Det nye, mobile landstrømsanlæg giver havnens kunder kontante fordele, for strømmen er klart billigere end den strøm, skibene og boreriggene selv kan producere med deres egne dieselgeneratorer, fortæller Grenaa Havns CEO, Henrik Carstensen:

“Vores kunder sparer dieselolien til generatorerne, og derudover sparer de tid, penge og mandskab til at servicere og vedligeholde dieselgeneratorerne. Så samlet set er tilslutningen til vores landstrømsanlæg en rigtig god forretning for dem. Samtidig er strømmen fra landstrømsanlægget langt mere miljøvenlig end den strøm, skibenes og boreriggenes egne dieselgeneratorer producerer.”

Anlæg servicerer flere ad gangen
Grenaa Havns nye landstrømsanlæg har så stor en kapacitet, at det kan servicere flere på én gang, fortæller Peter Castberg Knudsen, medejer i PowerCon A/S, der har leveret anlægget:

”Det er ikke bare landets første mobile landstrømsanlæg i en erhvervshavn – det kan servicere to kunder ad gangen og derudover imødekomme de forskellige, individuelle krav, de hver især har til strømmens frekvens og spænding. Med en ydelse på 2.000 kilowatt er det nye landstrømsanlæg samtidig landets største i en erhvervshavn.”

Alle frekvenser og spændinger
Borerigge og skibe bruger strøm i forskellige frekvenser og spændinger alt afhængig af, hvor i verden de kommer fra. Strømmen i Danmark har en frekvens på 50 Hz og en spænding på 40 volt, mens borerigge og skibe fra andre verdensdele typisk har behov for strøm med en frekvens på 60 Hz og en spænding på 600 eller 690 volt. Med det nye landstrømsanlæg kan Grenaa Havn levere til alle kunder, uanset hvor i verden de kommer fra, fordi anlægget kan konvertere den danske strøm til strøm med netop den frekvens og spænding, der matcher den enkelte kundes specifikke behov.

Opkvalificering af stacking-kapacitet
Henrik Carstensen understreger, at det nye landstrømsanlæg er endnu en opkvalificering af Grenaa Havns kapacitet inden for det såkaldte stacking-område, for tilbuddet om billig landstrøm gælder først og fremmest borerigge og skibe, som i længere tid bliver vedligeholdt eller er oplagt i havnen i Grenaa. Dermed understøtter anlægget Grenaa Havns strategi, når det gælder stacking:

“Vi har de seneste par år udviklet os inden for alle vores syv kerneforretningsområder – ikke mindst når det gælder stacking. Her har vi fået et gennembrud i 2018, som blandt andet manifesterede sig ved, at Mærsk Drilling valgte Grenaa Havn som stedet, hvor en af verdens største borerigge, Mærsk Inspirer, skulle gennemgå et stort vedligeholdelsesarbejde. Vi har udviklet solide styrkepositioner, når det gælder stacking, og vores nye, mobile landstrømsanlæg er endnu et stærkt argument for at vælge Grenaa Havn, når borerigge og skibe skal renoveres eller oplægges,” fortæller Henrik Carstensen og betoner, at opkvalificeringen med det mobile anlæg kommer oven i, at Grenaa Havn i forvejen var erhvervshavnen med landets største, fast installerede landstrømsanlæg.

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen