Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

fri8

Brancheorganisationen Danske Havne, der repræsenterer landets erhvervshavne, har i samarbejde med blandt andet flere havne kortlagt potentialet i havvind. Analysen viser, at der er massivt vækstpotentiale, og at danskerne kan se frem mod mindst 20.000 nye arbejdspladser, når de politiske beslutninger skal føres ud i livet.

I dag beskæftiger vindmølleindustrien i Danmark omkring 33.000 personer, hvilket dækker møller både på land og på vand. Det viser tal fra Wind Denmark, der er vindmølleindustriens egen brancheorganisation. I fremtiden vil man dog i langt højere grad bygge vindmøller på vandet i de mange store havvindmølleparker, der allerede er besluttet at anlægge.

Flere og flere vindmøller rykker ud på havet
Det betyder tusindvis af nye danske arbejdspladser, og Danske Havnes analyse viser, at vi kan se frem til mindst 20.000 nye arbejdspladser i offshore-branchen:

”I dag producerer vi 6 GW strøm fra vindmøller i Danmark, hvilket kaster 33.000 arbejdspladser af sig – og det er allerede med energiaftalen i 2018 politisk besluttet, at der skal lægges mindst 10 GW oven i det frem mod 2030. Når vi ved, at en større og større del af de nye investeringer bliver i havvind, så vurderer vi, at 20.000 af de nye arbejdspladser bliver direkte i havvindmøllebranchen,” siger Tine Kirk Pedersen, der er direktør i Danske Havne, der altså står bag de nye beregninger.

Danske Havne har regnet på tallene som led i et fornyet fokus fra havnenes side på havvind, fordi de danske havne spiller en afgørende rolle i vindeventyret. Mere end 80 procent af den havvindkapacitet, der er installeret i Europa i dag, er udskibet fra danske havne.

Danmark har hele produktionskæden
En af årsagerne til, at de fremtidige investeringer i havvind i Danmark kaster så mange arbejdspladser af sig, er, at Danmark har en unik mulighed for at skumme fløden fra yderligere anlæg. Danmark har nemlig hele fødekæden i vindeventyret fra forskning og produktion til udskibning og siden vedligeholdelse af havvindmølleparkerne, forklarer Tine Kirk Pedersen:

”Vores analyse viser, at mens man på overordnet europæisk plan kun beskæftiger 1.642 personer pr GW, fordi produktion og service er spredt over flere lande, så ligger vi på 5.610 personer pr GW i Danmark, fordi vi allerede kan det hele. Det er også derfor, at Danmark kan få så stor en del af kagen, og det skal vi virkelig holde fast i og løbende sætte fokus på, så væksten og arbejdspladserne ikke løber fra os og ender i andre lande. Det kræver investeringer,” siger Tine Kirk Pedersen og afslutter:

”Én ting er investeringerne, men en anden vigtig ting er faktisk havnenes muligheder i forhold til gældende love og regler. Her er det meget vigtigt, at politikerne ikke indskrænker havnenes muligheder, hvis man har en interesse i, at havnene skal bidrage til den grønne omstilling og fortsat sikre Danmarks førerposition på vindområdet – og det tror jeg, vi alle sammen har.”

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen